نکات حقوقی

اجازه دادگاه برای خروج از کشور اطفال

به استناد ماده 42 قانون حمایت از خانواده، فرزند صغیر را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آن‌ها به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر این‌که دادگاه آن را به مصلحت صغیر بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات به اشخاص ذی‌حق اجازه دهد.

خسارت تاخیر تادیه دین ورشکسته

باید توجه نماییم در فرضی که شخص راهن مال خود را بابت تسهیلات دریافتی تاجر ورشکسته در رهن بانک قرار داده است پس از تاریخ توقف خسارت تأخیر تأدیه شامل راهن نیز نمی شود. لذا راهن نیز تکلیفی به پرداخت خسارت تادیه دین تاجر ورشکسته نخواهد داشت.

صدور حکم به رد مال در دادگاه تجدیدنظر

چنانچه دادگاه بدوی نسبت به رد مال تعیین تکلیف نکند و شاکی نیز تجدیدنظرخواهی نکند امکان صدور حکم به رد مال توسط دادگاه تجدیدنظر به دلیل تشدید مجازات محسوب شدن وجود نداشته و شاکی باید دادخواست خود را به دادگاه حقوقی تقدیم کند.

مصداق بزه انتقال مال غیر

چنانچه شخصی در نقاطی که ثبت رسمی اسناد اجباری است قبلاً معامله‌ ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی، معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او مصداق معامله معارض نبوده بلکه مصداق انتقال مال غیر است.

حدود صلاحیت هیأت نظارت ثبت

صلاحیت هیأت نظارت موضوع ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً در حد اعلام تعارض و اقدامات بعدی آن است و دعوی ابطال سند در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است.

تخلف انتظامی قضات

اگر قضات بر خلاف حق یکی از آزادی های مندرج در قانون اساسی از صاحب آن سلب کند علاوه بر ارتکاب جرم مستوجب حبس به انفصال موقت از خدمت نیز محکوم می گردد که اجرای انفصال پس از اجرای حبس خواهد بود همچنین اگر قاضی از رسیدگی به دعوا به هر بهانه ای خودداری کند یا برخلاف قانون آن را به تاخیر بیاندازد به انفصال از شغل خود تا یک سال و جبران خسارت زیان دیده محکوم می شود که غیرقابل گذشت می باشد.

آیا زن از اجاره مغازه همسر خود ارث می برد؟

وفق ماده 946 قانون مدنی ارث زن از اموال شوهرش در صورت فرزنددار بودن مرد، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان می باشد لذا در صورت عدم افراز و تقسیم مورد اجاره، زوجه بمیزان یک هشتم از مبلغ اجاره بها سهم خواهد برد.

نحله چیست؟

نحله مبلغی است که زن در قبال کارهایی که در منزل انجام می دهد باید از مرد دریافت کند، از نظافت خانه و نگهداری بچه ها تا تمام امور محوله

تفاوت محل اقامت با محل سکونت

محل سکونت جایی است که انسان واقعا و عادتا در آن محل ساکن است در حالی که اقامتگاه محلی است که نظر به جهاتی، قانون گذار همیشه شخص را در آن محل حاضر فرض می کند گو این که واقعا و حقیقتا شخص در آنجا حاضر نباشد . به عبارت دیگر سکونت امری است حقیقی و اقامتگاه امری است حقوقی و فرضی.

مجازات فروش مال غير چيست؟

مطابق ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مجازات اين عمل حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده و رد مال به صاحبش است و اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی نيز محکوم خواهد شد و اگر متهم بنا به جهاتی مستحق تخفيف باشد مانند رضايت شاکی خصوصی، کهولت سن و... دادگاه نمی تواند مجازات حبس او را از يک سال کمتر کند.

کدام معاملات قیم نیاز به تأیید دادستان دارد؟

۱- معامله ای که خودش به محجور بدهکار شود مگر اینکه مصلحت او را مراعات کرده باشد و این معامله به تأیید دادستان که مدعی‌العموم است برسد. ۲- بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر اینکه دادستان تصویب کند. ۳- قیم نمی‌تواند دعوای مربوط به شخص محجور را با صلح خاتمه دهد مگر با تأیید دادستان.

جانمایی املاک چیست؟

جانمایی زمین به مشخص شدن مکان و شرایط جغرافیایی زمین روی عکس ها و نقشه های هوایی گفته می شود. برای اینکه موقعیت زمین به صورت دقیق تعیین شود، سازمان ثبت اسناد کشور اقدام به جانمایی زمین می نماید.

نکته 217: توقیف و انتقال حق سرقفلی

به طور کلی امکان توقیف حق سرقفلی وجود دارد اما در خصوص انتقال آن به غیر، بسته به اینکه آیا این شرط برای شخص مالک سرقفلی متصور بوده یا خیر متفاوت است و اگر ان شخص حق انتقال نداشته باشد، باید از مالک ملک اجازه بگیرد تا انتقال دهد.

نکته 216: مزایده الکترونیک

برای این کار داوطلبین میتوانند وارد سامانه www. Setadiran.ir شوند و در قسمت آگهی های عمومی ستاد اجرایی قوه قضاییه مورد را انتخاب و با پرداخت ده درصد مبلغ پایه وارد مزایده شوند تا شرایط بین تمامی شرکت کنندگان بررسی و برنده مزایده اعلام گردد

اعسار

در ارایه دادخواست اعسار از محکوم به توجه داشته باید که اعطای این دادخواست صرفا در بار نخست است که میتوان همراه با گواهی اعسار و وثیقه زندانی محبوس را آزاد نمود و این امکان برای بار های بعدی اعسار وجود نخواهد داشت مستند به ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ن.ا.م.م.

سوء پیشینه چیست؟

سوء پیشینه یعنی سابقه کیفری ، بر اساس ماده ۲۵ قانون مجازات‌ اسلامی محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی شامل قطع عضو، قصاص عضو، مجازات‌های اعدام، حبس ابد، شلاق حدی و حبس بیش از دو سال، سوءپیشینه‌ی مؤثر محسوب می‌شود و فرد را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند برهمین اساس می‌توان متوجه شد که ارتکاب جرایمی به غیر از جرایم فوق در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود، اما سوءپیشینه موثر نیست.

اظهارنامه

مطابق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.

جانباز

مطابق بند ج ماده 1 قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران: جانباز به کسی اطلاق می‌شود که سلامتی خود را در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار از دست داده و به اختلالات و نقصهای جسمی یا روانی دچار شود.

مراتب امر به معروف و نهی از منکر

مطابق ماده ۴ قانون. حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.

خدمت سربازی

مطابق ماده 1 خدمت وظیفه عمومی: دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران و جان و مال و ناموس مردم وظیفه دینی و ملی هر فرد ایرانی است و در‌اجرای این وظیفه کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات این قانون می‌باشند و هیچ فرد‌مشمول خدمت وظیفه عمومی را جز در موارد مصرحه در این قانون نمی‌توان از خدمت معاف کرد.

اصل کرامت انسانی

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت ایران این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده؛ و به‌موجب اصول 113 و 121، مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده رئیس‌جمهور نهاده است.

مبایعه نامه

به محض وقوع بیع مشتری مالک مبیع میشود پس بهتر است در مبایعه نامه تحویل مبیع رو منوط به پرداخت کلیه ثمن بکند و اصطلاحا از حق حبس خودتون استفاده کنید.

اخذ دیه از اموال متوفی

باید توجه نماییم که هر چند دیه مانند جزای نقدی مجازاتی مالی است ولی در عین حال یک دین و حق مالی برای اولیای دم و بر ذمه جانی است لذا با فوت محکوم علیه دیه از اموال متوفی قابل استیفا است.

پرداخت چک قبل از سررسید

باید توجه نماییم اگر قصد داشتید چک را قبل از سر رسید آن پرداخت کنید؛ حتما ابتدائا همزمان با دریافت لاشه چک از دارنده، از وی بخواهید چک را در سامانه به نام شما منتقل نماید.

پابند الکترونیک چیست ؟

نوعی جی پی اس است که اگر زندانی تغییری در آن دهد یا آن را دستکاری نماید فورا مشخص شده و به او هشدار داده می‌شود و همچنین زندانی فقط حق تردد در یک محدوده مشخص را خواهد داشت. چنانچه زندانی مقررات تعیین شده را رعایت نکند و نسبت به هشدارها بی توجهی نماید ، مراتب جهت رسیدگی و اخذ تصمیم مناسب به مقام قضایی اعلام خواهد گردید و احتمال محرومیت از پابند وجود دارد.

اَرش چیست ؟

ارش نوعی مجازات یا جبران خسارت نقدی است که میزان آن در قانون از پیش تعیین نشده است. برابر ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی هرگاه جنابتی بر عضو کسی وارد شود که میزان دیه مقدر در قانون نداشته باشد دادگاه با ارجاع امر به پزشکی قانونی میزان آن را مشخص خواهد نمود. کیفیت جنایت، مساحت و نوع آسیب وارد و تاثیر آن بر سلامت فرد از نکات تعیین کننده در میزان ارش می باشد.

حق حبس چیست؟

در عقد نکاح، زوجه موظف به تمکین از همسر خود است و در صورت خودداری از تمکین مستحق دریافت نفقه نخواهد بود، اما در دوران عقد زن می‌تواند به شرط عدم تمکین خاص ( رابطه زناشویی همراه با دخول ) تمکین خود را منوط به پرداخت کامل مهریه نماید؛ در این شرایط زوجه مستحق دریافت نفقه نیز خواهد بود و امکان الزام وی به تمکین تا پیش از پرداخت مهریه وجود ندارد.

نکته 215: تخلفات مامورین بدون کارت

هرگاه هر یک از کارمندان و یا مامورین اشخاص بدون کارت قضایی مرتکب تخلفاتی در حیطه وظایف شغلی خود شود طبق رای وحدت رویه مورخ ۴ ۴۰۳/۳/۲۲ دیوان عالی کشور رسیدگی به این تخلفات و پرونده آنها در دادسرای عمومی انقلاب صورت خواهد گرفت.

نکته 214: جرم توقیف غیر قانونی

هرگاه یک از مامورین و ضابطین قضایی و یا نیروهای مسلح و انتظامی و غیره بدون دستور جلب و دستور قضایی نسبت به توقیف غیرقانونی اشخاص اقدام نماید به مجازات جزای نقدی و حبس تعزیری طبق قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

نکته 213: استرداد رهن الاجاره

هرگاه قرارداد اجاره به اتمام برسد که با توافق طرفین تمدید نگردد مستاجر مکلف است بعد از اتمام موعد اجاره ملک را کاملاً تخلیه و کلید را تحویل دهد و موجر مکلف است مبلغ رهن الاجاره را بعد از کسر هزینه‌های جاری و خسارت وارده به ملک، به حساب مستاجر واریز نموده و رسید دریافت کند.

1 2 3 4 5 ... 88