تعهدات و شرایط استفاده کاربر از خدمات حقوقی ارائه شده در دادراه


وبسایت دادراه به عنوان پلتفرم ارتباطی آنلاین، صرفا بستر ارتباطی بین عرضه کننده خدمات حقوقی یعنی وکلای دادگستری، حقوقدانان، مشاوران حقوقی و موسسات حقوقی که در ادامه این متن به عنوان متخصص (متخصصان) حقوقی نامیده می شوند و دریافت کننده خدمات حقوقی که در ادامه این متن به عنوان کاربر (کاربران) نامیده می شوند را فراهم می کند. بنابراین، دادراه عرضه کننده خدمات حقوقی نیست بلکه بسترارتباطی بین عرضه کننده خدمات حقوقی و دریافت کننده خدمات حقوقی است و از این بابت می تواند کارمزد (کمیسیون) دریافت کند. بنابراین مبلغ پرداختی کاربر از محل اعتبار خود در وبسایت دادراه شامل دو بخش کارمزد (کمیسیون) خدمات ارتباطی دادراه به عنوان واسطه (میانجی) و بهای خدمات حقوقی ارائه شده توسط متخصص حقوقی است که در مورد بخش دوم، دادراه صرفا انتقال دهنده این مبلغ به متخصص حقوقی می باشد.

استفاده از خدمات مشاوره تلفنی، مشاوره حضوری و دیگر خدمات حقوقی ارائه شده در وبسایت دادراه توسط کاربران به معنای مطالعه پذیرش شرایط موجود در این متن و ادامه استفاده از خدمات ارائه شده در دادراه پس از به روزآوری شرایط به معنی مطالعه و پذیرش نسخ به روزآوری‌ شده‌ی شرایط در آینده توسط کاربر است. مرجع تشخیص عدم رعایت شرایط خدمات ارائه شده در دادراه توسط هر کدام از استفاده کنندگان (کاربران و متخصصان حقوقی)، دادراه است و استفاده کنندگان (هر دو طرف) از بستر ارتباطی دادراه می پذیرند که بدون نیاز به طرح دعوی در مراجع قانونی، حق دادراه برای مسدود کردن دسترسی آن‌ها به امکانات دادراه محفوظ است.

دادراه مختار است در صورت عدم رضایت کاربر از خدمات ارائه شده توسط متخصص حقوقی به کاربر که ظرف مدت بیست و چهار ساعت از زمان ارائه خدمت به دادراه اعلام می شود، پرداخت ها به متخصص حقوقی را انجام نداده و مبلغ پرداختی کاربر را عودت دهد. این اختیار دادراه حقی برای کاربر ایجاد نمی‌کند چون انتخاب متخصص حقوقی و خرید خدمات حقوقی از او به تشخیص کاربر انجام می شود و مطابق قانون تجارت الکترونیکی خدمات مشاوره حقوقی و سایر خدمات حقوقی قابل عودت نیست و پرداخت کاربر مشروط به رضایت نیست. متخصص حقوقی نیز متعهد می گردد در صورت تشخیص دادراه مبنی برحقانیت کاربر در عدم رضایت از خدمات ارائه شده توسط متخصص، مبلغ دریافت شده را عودت دهد. بنابراین پرداخت به متخصصان مشروط به نظر دادراه درباره شکایات واصله از کاربران است. لازم است، کاربران حداکثر یک ساعت پس از دریافت خدمت از متخصص حقوقی، درصورت داشتن شکایت، نسبت به اعلام آن به دادراه اقدام کنند. شکایات واصله از کاربران پس از زمان فوق الذکر ممکن است قابل پیگیری نباشد. در هر صورت، دادراه شکایات واصله پس از زمان فوق الذکر را نیز بررسی و حتی الامکان حل خواهد کرد.

تمامی نقل و انتقالات مالی مربوط به خدمات حقوقی ارایه شده توسط متخصصین بر روی وبسایت دادراه از جمله خدمت مشاوره تلفنی و مشاوره حضوری از طریق وبسایت دادراه صورت می گیرد. کاربران متعهد می شوند در ارتباط با پرداخت های مربوط به مشاوره تلفنی، مشاوره حضوری و دیگر پرداخت های تشریح شده توسط دادراه، خارج از سامانه دادراه اقدام نکنند. همچنین، کاربران متعهد می شوند که مشاوره تلفنی، مشاوره حضوری و دیگر خدمات را در سامانه دادراه انجام داده و نسبت به هدایت و راهنمایی و جهت دهی طرف دیگر به منظور خروج از وبسایت دادراه و استفاده از وبسایت ها، سامانه ها و راه های ارتباطی دیگر خودداری کنند. همچنین کاربر به دادراه نمایندگی می‌دهد که بهای خدمات ارائه شده توسط متخصص حقوقی به همراه کارمزد (کمیسیون) خدمات ارتباطی را از کاربر دریافت کند و پس از کسر کارمزد بستر ارتباطی دادراه، بهای خدمات ارائه شده توسط متخصص حقوقی را به متخصص حقوقی ایصال نماید.

کاربر می پذیرد که به میزان مورد نیاز برای خدمات ارائه شده، اعتبار حساب خود نزد دادراه را افزایش دهد و از مبلغ احتمالی مانده اعتبار خود حتی الامکان برای خدمات آتی در دادراه استفاده کند. به مبلغ مانده اعتبار کاربر در وبسایت دادراه هیچ گونه سودی تعلق نمی گیرد و با گذر زمان، مبلغ مانده اعتبار ثابت می ماند. همچنین، مبلغ مانده اعتبار، با یک خدمت یا میزان مشخصی از یک خدمت معادلسازی نمی شود. بنابراین، اگر در زمان افزایش اعتبار توسط کاربر، یک خدمت یا میزان مشخصی از یک خدمت متناسب با اعتبار کاربر قابل ارائه بوده باشد، با افزایش نرخ خدمت حقوقی، برای استفاده از آن خدمت، به دلیل افزایش قیمت خدمت، کاربر نمی تواند با مبلغ اعتبار قبلی خود آن خدمت را دریافت کند بلکه کاربر باید به میزان مابه التفاوت نرخ جدید خدمت با مانده اعتبار قبلی، اعتبار خود را افزایش دهد. در صورت درخواست کاربران برای عودت مانده اعتبار خود در دادراه، دادراه در اولین فرصت پس از درخواست کاربر از طریق حساب کاربری، عودت را انجام خواهد داد. ضمنا، محدودیت ها و تأخیرات بانکی، محدودیت حداقل رقم قابل عودت تعیین شده توسط دادراه با توجه به محدودیت های بانکی و کارمزدهای بانکی، مشکلات مختلف ناشی از قطعی یا کاهش سرعت و کاربردپذیری اینترنت، قطعی برق، تعطیلات، تعطیلی سیستم های بانکی، خطا و مشکلات سیستم های مالی و بانکی، هک سیستم های کامپیوتری و حمله های سایبری و دیگر رویدادها و حوادث مانند حوادث قهریه و دیگر موارد و مشکلات احتمالی خارج از اراده و کنترل دادراه، ممکن است در فرایند عودت تأخیر ایجاد کند.

در مواردی ممکن است خدمت حقوقی به علت مشکلات بسترهای مخابراتی، قطعی یا کاهش سرعت و کاربردپذیری اینترنت، قطعی برق، هک، حوادث و مشکلات سیستم های کامپیوتری، حملات سایبری و دیگر حوادث پیش بینی نشده، رویدادها و حوادث مانند حوادث قهریه و موارد و مشکلات احتمالی خارج از اراده و کنترل دادراه و همچنین امکان عدم پاسخگویی مشاوران به دلایلی همچون در دسترس نبودن، مشغول بودن، خاموش بودن و سایر در زمان درخواست خدمت یا زمان تعیین شده برای ارائه خدمت آغاز و انجام نشود. در اینگونه موارد، مبلغ پرداختی کاربر در حساب کاربری کاربر به عنوان اعتبار باقی خواهد ماند. یا اگر به دلیل مشکلات و خطاهای احتمالی، بدون اینکه خدمتی ارائه شده باشد مبلغ از حساب کاربر کسر شد، در صورت اعلام کاربر به دادراه این مبلغ قابل برگشت به حساب اعتباری کاربر در دادراه می باشد. در صورتی که کاربر بخواهد مبلغ مربوطه به حساب بانکی او عودت شود، پس از درخواست کاربر از طریق حساب کاربری برای عودت مانده اعتبار خود در دادراه، دادراه در اولین فرصت پس از درخواست، عودت را انجام خواهد داد. بدیهی است، محدودیت ها و تأخیرات بانکی، مشکلات مختلف ناشی از قطعی یا کاهش سرعت و کاربردپذیری اینترنت، قطعی برق، تعطیلات، تعطیلی سیستم های بانکی، خطا و مشکلات سیستم های مالی و بانکی، هک سیستم های کامپیوتری و حمله های سایبری و رویدادها و حوادث مانند حوادث قهریه وموارد و مشکلات احتمالی خارج از اراده و کنترل دادراه، محدودیت حداقل رقم قابل عودت تعیین شده توسط دادراه با توجه به محدودیت های بانکی و کارمزدهای بانکی و دیگر موارد و مشکلات احتمالی ممکن است در فرایند عودت تأخیر ایجاد کند. لازم است، کاربران در حالتی که مشکلی بوجود آمده و پس از مشاهده کسر مبلغ از حساب کاربری آنها با وجود عدم ارائه خدمت توسط متخصص حقوقی، تا 24 ساعت از زمان کسر مبلغ نسبت به اعلام این موضوع به دادراه اقدام نمایند. عدم اعلام کاربر یا اعلام با تاخیر کاربر، فرایند برگشت مبلغ به حساب اعتباری کاربر در دادراه را مشکل یا غیرممکن می کند.

در مواردی که کاربر خدمتی را با پرداخت مبلغ خدمت رزرو می کند، چنانچه کاربر بخواهد خدمت را پس از پرداخت و رزرو، کنسل کند ممکن است دادراه بر اساس شرایط قبلی تشریح شده در قوانین و راهنمای خدمت و یا اعلام در زمان درخواست لغو خدمت توسط کاربر، جریمه لغو یا کنسلی از حساب کاربر کسر کند. به عنوان مثال در خدمت مشاوره حضوری، کاربر تا زمانی که وکیل نوبت مشاوره حضوری را تایید نکرده است، می تواند خدمت را بدون کسر جریمه، لغو کند. اگر وکیل مشاوره حضوری را تایید کرد، کاربر تا یک ساعت پس از زمان پرداخت هزینه نوبت، می تواند بدون جریمه، مشاوره حضوری را لغو کند. پس از گذشت یک ساعت از زمان پرداخت، در صورتی که بیشتر از 24 ساعت تا زمان نوبت باقیمانده باشد، 30 درصد از مبلغ پرداختی بابت نوبت به عنوان جریمه لغو (کنسلی) کسر خواهد شد و در صورتی که کمتر از 24 ساعت تا زمان نوبت باقیمانده باشد، 50 درصد از مبلغ پرداختی بابت نوبت به عنوان جریمه لغو کسر خواهد شد. در هر صورت، کاربر اگر در شرایط خاصی بخواهد لغو را انجام دهد که در شرایط درج شده در وبسایت نیست می تواند با پشتیبانی دادراه تماس بگیرد و درباره کم و کیف کسر جریمه کسب اطلاع کند. تصمیم نهایی درباره کسر جریمه لغو توسط دادراه گرفته می شود و کاربر می پذیرد که نسبت به این تصمیم اعتراضی نداشته باشد.

در صورت پرداخت و رزرو نوبت مشاوره حضوری توسط کاربر و تایید نوبت توسط وکیل، عدم مراجعه کاربر در ساعت نوبت و گذشت ساعت نوبت حقی برای کاربر برای دریافت نوبت دیگری به جای نوبت قبلی یا عودت مبلغ پرداختی ایجاد نمی کند.

لازم است کاربر، قوانین، تعهدات و شرایط استفاده از خدمات ارائه شده در دادراه، شرایط و مقررات کلی حاکم بر روابط کاربر با وکیل/مشاور/موسسه و راهنماهای خدمات موجود را با دقت مطالعه کند و سپس از خدمات استفاده کند. ادعای عدم آگاهی نسبت به شرایط و نحوه ارائه خدمت پس از خرید خدمت پذیرفته شده نیست. در مواردی نیز که ابهامی در هر کدام از موارد فوق برای کاربر وجود داشت، کاربر می تواند با پشتیبانی دادراه تماس گرفته و از راهنمایی پشتیبانی دادراه استفاده کند.

دادراه مختار است به تشخیص خود نسبت به انتشار عمومی نظرات کاربران در وبسایت دادراه و در پروفایل متخصص حقوقی اقدام کند

دادراه امنیت اطلاعات مربوط به کاربران و متخصصان حقوقی را بر اساس امکانات موجود تامین می کند. دادراه مسئولیت هرگونه افشای اطلاعات خارج از اراده و کنترل دادراه از جمله توسط کاربران و متخصصان حقوقی، هک و دیگر حملات سایبری و مشکلات کامپیوتری خارج از اراده و کنترل را نمی پذیرد.

کاربران، علاوه بر شرایط و قوانین فوق، شرایط و مقررات کلی حاکم بر روابط کاربر با وکیل/مشاور/موسسه را می پذیرند.

سایر موارد پیش بینی نشده در این متن، مطابق قوانین و مقررات تجارت الکترونیکی و سایر قوانین موضوعه کشور می‌باشد.