مشاوره حقوقی رایگان - وکالت محضری به بنده دادن درقبال وکالت یک تعهد نامه دستی از من گرفتن حال پروانه نانوایی ابطال کند

سلام. وارثان امدم محضر وکالت محضری به بنده دادن در قبال وکالت یک تعهد نامه دستی از من گرفتن من پیگیر در امور نانوایی باشم و هر موقع خواستن پروانه نانوایی به اسم بنده است ابطال کند ایا با تعهد دستی دادم پروانه نانوایی به اسم من است ابطال می شود من خودم یکی از وارثین هستم

پاسخ ها :

علی کشاورز

جناب آقای علی کشاورز :

استان : تهران


بستگی دارد به نوع وکالتنامه و نوع پروانه و اینکه خواسته آنها چیه و چه دلیلی دارند


15:37:56   1400/11/29

موافق (0) مخالف (0)

امین احمدی

جناب آقای امین احمدی :

استان : خوزستان


به نوع وکالتنامه و نوع پروانه بستگی داره


20:50:00   1400/11/29

موافق (0) مخالف (0)

غلامرضا قربانی

جناب آقای غلامرضا قربانی :

استان : تهران


اسناد و مدارک جهت اظهار نظر دقیق حقوقی نیازمند بررسی می باشد


18:45:12   1400/11/29

موافق (0) مخالف (0)

علی اصغر نادری

جناب آقای علی اصغر نادری:

استان : تهران


موضوع نیازمند بررسی است و اسناد عادی نیز قابلیت استناد دارند


11:41:57   1400/11/30

موافق (0) مخالف (0)

ننا فرد

سرکار خانم ننا فرد :

استان : تهران


نیازبه بررسی مدارک دارد


15:03:58   1400/11/30

موافق (0) مخالف (0)


ابطال پروانه نانوایی وکالت محضری

سوالات مرتبط

وکالت محضری به بنده دادن درقبال وکالت یک تعهد نامه دستی از من گرفتن حال پروانه نانوایی ابطال کند
سلام. وارثان امدم محضر وکالت محضری به بنده دادن در قبال وکالت یک تعهد نامه دستی از من گرفتن من پیگیر در امور نانوایی باشم و هر موقع خواستن پروانه نانوایی به اسم بنده است ابطال کند ایا با تعهد دستی داد...
ابطال پروانه نانوایی
سلام وارثان آمدن محضر وکالت محضر ی به بنده دادن درقبال وکالت یک تعهد نامه دستی از من گرفتن حال بعد از 6ماه گرفتن پروانه نانوایی وکیل خرج وارثان در قبال تعهدی دادم شکایت برای ابطال پروانه کرده اند ایا ...
وکالت محضری
پدرم از پدرشون وکالت تام محضری دارند کارگاهی که احداث شده متعلق به خودشان است، پدربزرگم در قید حیات نیستند. و الان سند کارگاه به نام پدرم نیست ، آیا جهت فروش باید سند به نام خودشون داشته باشند؟ تا ملک...
گرفتن حق السهم ارثیه بعد از وکالت به مادر
پدرم چند سالی فوت شده همه وراث وکالت محضری دادن تا مادر قید حیات هیچ کس حقشو نخواد آیا میشه الان اقدام کرد که من سهم خودمو بخوام !؟؟...
وکالت محضری
اپارتمان خودم را بنام همسرم کردم و بعد از مدتی جدا شدیم او نمیخواهد ملک را بنام فرزندم کند اطمینان ندارد چون حضانت بچه 8 ساله با من است. ایا میشود به همسرم وکالت بدهم که من حق فروش ملک نداشته باشم ن...