مشاوره حقوقی رایگان - متراژ دقیق

با سلام .. واحدی داریم که در صفحه اول سند نوشته متراژ 84متر ... در پشت سند هم نوشته 84 متر که از این مقدار 1.50 متر ترانس است. بانضمام انباری قطعه 12تفکیکی به مساحت (2.35). بانضمام پارکینگ قطعه 5 تفکیکی به مساحت (12)متر. میخواستم ببینم که متراژ مفید ساختمان چقدر هست..و چگونه حساب میشه

پاسخ ها :

محمود رئیسی

جناب آقای محمود رئیسی :

استان : فارس


سلام 98/35 متراژ مفید و اختصاصی ساختمان است که در موقع خرید و یا فروش باید بابت متراژ 98/35
پول بدهید یا بگیرید
انباری و پارکینگ هم ، جز متراژ مفید و اختصاصی اپارتمان محسوب میشود


23:27:42   1400/8/17

موافق (0) مخالف (0)

لیلا اردستانی رستمی

سرکار خانم لیلا اردستانی رستمی:

استان : تهران


،با کارشناس ساختمان مشاوره کنید


16:21:07   1400/8/18

موافق (0) مخالف (0)


متراژ دقیق ساختمان متراژ مفید ساختمان متراژ ساختمان متراژ ملک ملک

سوالات مرتبط

متراژ دقیق
با سلام .. واحدی داریم که در صفحه اول سند نوشته متراژ 84متر ... در پشت سند هم نوشته 84 متر که از این مقدار 1.50 متر ترانس است. بانضمام انباری قطعه 12تفکیکی به مساحت (2.35). بانضمام پارکینگ قطعه 5 تفکی...
متراژ دقیق
با سلام .. واحدی داریم که در صفحه اول سند نوشته متراژ 84متر ... در پشت سند هم نوشته 84 متر که از این مقدار 1.50 متر ترانس است. بانضمام انباری قطعه 12تفکیکی به مساحت (2.35). بانضمام پارکینگ قطعه 5 تفکی...
تغییر در مشاعات توسط سازنده
یک باب ملک تجاری در پایین 9 واحد آپارتمان مسکونی وجود داشت که طبق پایان کار 79 متر بود.هنگام فروش واحدها ،سازنده از برخی از واحدها رضایت گرفته است که 2/5 متر از مشاعات را ملک تجاری اضافه کند. باتوجه ب...
نحوه محاسبه تراس مشاعی که در سند نوشته شده حق استفاده با این طبقه است در مشارکت در ساخت
سلام. ملکی سه طبقه هستیم. هر طبقه 160 متر طبقه سوم 120 متر بعلاوه 40 متر تراس که در تفکیکی و سند نوشته حق استفاده با این طبقه است. برای مشارکت در ساخت 40 ،60 با سازنده قرار گذاشتیم. به هرکس یک واحد دا...
هزینه تعمیرات در ساختمان
با عرض سلام و خسته نباشید آیا پرداخت هزینه تعمیرات در ساختمانی با 6 واحد به متراژ یکسان و 1 واحد با متراژ دوبرابر بر اساس متراژ درست است؟...