مشاوره حقوقی رایگان - دفاعیه

سلام.برادرمن طبق سوابق کیفری به موادمخدربا۲گرم شیشه محکوم به ده سال حبس شده است.و الان درطول حبس می باشد.درمرخصی که اخرین بارامدچون مصرف کننده شیشه است.بدون اینکه خودش بفهمددوروزبیهوش و درفازشیشه هیچی یادش نمی امدوفقط میگفت که قرص خوردم بریم بیمارستانکه مرخصی ام داره تموم میشه.بیمارستان فرستاداتاق عمل.بعدازعمل به ما گفتن سه بسته پلاستیکی متصل بهم ازمعدش دراوردن که پلیس اومدوبعدیک روزگفتن ده گرم شیشه و هروئن یک گرم و قرص بوده است.
حالا نه خودش می داندجنس ازکجااومده چون اوندپول نداشته و اینکه اگرمیدانست به بیمارستان عمومی نمی رفتیم.و الان نمی تواندحرفایش را به قاضی ثابت کندچون زندانی است مدارک و شواهدهمه برعلیه وی خوانده میشود‌.
لطفا یک راهی به ما پیشنهاددهید.که واقعافشارروحی زیادی متحمل شده برای کار ناکرده.متشکرم ازتون

پاسخ ها :

دادراه

دادراه:

استان :
:


پذیرش یا عدم پذیرش اظهارات بستگی به گفته های برادر شما دارد که آن مواد را چگونه مصرف کرده و اگر اجبار و اکراهی بوده خود باید ثابت کند. به طور کلی به دلیل تکرار جرم و این که برادر شما سابقه کیفری در این زمینه نیز دارند ممکن است قاضی رسیدگی کننده مجازات بیش تری از مجازات تعیین شده در قانون برای مصرف شیشه تعیین کنند.


17:17:48   1395/12/11

موافق (0) مخالف (0)


جرم مصرف شیشه مصرف شیشه در زمان مرخصی از زندان مصرف مواد مخدر مجازات مصرف شیشه سابقه کیفری

سوالات مرتبط

دفاعیه
سلام.برادرمن طبق سوابق کیفری به موادمخدربا۲گرم شیشه محکوم به ده سال حبس شده است.و الان درطول حبس می باشد.درمرخصی که اخرین بارامدچون مصرف کننده شیشه است.بدون اینکه خودش بفهمددوروزبیهوش و درفازشیشه هیچی...
مجازات مصرف نگهداری هرویین شیشه
سلام.برادرم رو قبل از عید گرفتند، دادنامه صادرشده اتهام فروش تبرعه شده ولی وثیقه کم نشده. چهارماه دیگه تاریخ بازرسی و نظارت زدند و حکمی صادر نشده هنوز، الان چی به صلاحشه؟ بمونه زندان یا قبل از صدورحکم...
مصرف مواد مخدر
باسلام همسایه طبقه پائینی من تریاک مصرف میکنه بوی تریاکش میاد خونه من؛ میتونم ازش شکایت کنم؟...
حمل و مصرف مواد شیشه
سلام. ببخشید همسر منو کنار خیابون که داخل ماشین مصرف میکرده پلیس گرفته3گرم و90سانت شیشه بوده داخل ماشین. بار اول بخاطر مواد میگیرنش. الان 40روز زندانه تا حکمش بیاد. ایا زندان میبرن براش یا فقط جریمه ...
فروش و مصرف مواد هرویین و شیشه
سلام شوهرمن معتاده برا مصرف شخصی خودش گفته بودن بهش عید گرون میشه 13گرم شیشه 27گرم هرویین مامور از خونه دراورد البته هرویین رو از پنجره طبقه پنجم پرت کرده تو بیابون الان گرفتنش اونیم ک پرت کرده پیدا ک...