مشاوره حقوقی رایگان - درخواست فسخ مبایعه نامه

سلام پدر اینجانب در سال 1379دچار جنون شد پس از بستری شدن در بیمارستان طبق دستور پزشک در سال 1380جهت ادامه درمان برای عوض کردن آب و هوا و روحیه به زادگاهشان سفر کردند در آنجا عده‌ای آدم سودجو ایشان را دوره کردند و منزل اجدادی که در آنجا ساکن بودند را به قیمت یک دهم معامله کردند ما حجر ایشان را از سال1379 گرفتیم ولی بعلت پر زور بودن طرف مقابل قادر به فسخ نمیباشیم از شما تقاضای مساعدت و راهنمایی دارم ما تهران و ملک خراسان رضوی متشکرم

پاسخ ها :

مهدی  پور مشهدی هاشم

جناب آقای مهدی پور مشهدی هاشم:

استان : خراسان رضوی


با سلام در صورت متقن بودن دلایل ،امکان ابطال معاملات پدرتان بعد از تاریخ صدور حکم حجر هست.


19:27:18   1396/6/2

موافق (0) مخالف (0)

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


با سلام باید دادخواست ابطال معامله توسط قیم به طرفیت خریدار به دادگاه عمومی داده شود.


23:57:37   1396/6/4

موافق (0) مخالف (0)


فسخ مبایعه نامه فسخ معامله حجر محجور معامله محجور

سوالات مرتبط

فسخ مبایعه نامه
فسخ مبایعه نامه بدلیل ثبت نشدن چک صیادی میشه (چک بعوان في المجلس که‌ تاریخ آن 4 روز بعد از تاریخ مبایعه نامه هست)...
فسخ مبایعه نامه
فسخ مبایعه نامه بدلیل ثبت نشدن چک صیادی میشه (چک بعنوان في المجلس که تاریخ آن چهار روز بعد از تاریخ مبایعه نامه هست )...
مبایعه نامه
فسخ مبایعه نامه ای به علت عدم پرداخت کامل ثمن توسط داوری ونیز دادگاه شغبه 29 ودادگاه تجدید نظر تایید شده است.همسر خریدار به عنوان ثالث اعتراض کرده و صلحنامه دستی به تاریخ قبل از اظهارنامه فسخ به شعبه ...
فسخ مبایعه نامه
سلام ملکی دارم که مستاجر برادرمه روم نمیشه بگم تخلیه کنه میخوام ملک رو با یک مبایعه نامه بنام دوستم بکنم و در عین حال پشت همان و یا یک مبایعه نامه دیگه انرا فسخ کنم. آیا اگر دوستم بخواهد سواستفاده بکن...
فسخ مبایعه نامه مسجل بعلت عدم ایفای تعهدات وشروط وارتکاب تخلفات
درتاریخ84/12/11قراردادی بفروش ملک زراعتی مساحت تقریبی5000مترمربع بمبلغ30 میلیون ریال،پیش پرداخت10میلیون ریال،الباقی آن مشروط به انجام تعهدات وشروط طی صدور دو فقره چک درتأدیه اقساط ثمن بتواریخ85/8/30و8...