مشاوره حقوقی رایگان - تقسیم ماترک

با سلام بنده یک قطعه زمین مسکونی در سال 91 بنام خودم خریداری کرده ام که نصف پول آن یعنی 50میلیون تومان از پدرم قرض کرده و در ازای پرداخت بدهی یک قرارداد تنظیم کرده و 3دانگ آن را به پدرم واگذار نمودم. ولی در شرکت تعاونی محل قطعه مذکور هیچ نقل و انتقالی بنام پدرم ثبت نکردم. دفترچه واگذاری شرکت نیز همچنان بنام بنده میباشد. پس از فوت پدرم در سال 97 به دیگر وراث پدرم این قضیه را اطلاع دادم و بعد از قیمت گذاری روی زمین پول 3 دانگ زمین معادل 87 میلیون تومان به برادر بزرگ خانواده طبق وصیت پدرم دادم که بین وراث تقسیم شد. پس از 4 ماه برادر بزرگم اقدام به تنظیم صورت جلسه و تقسیم نامه کرده و همه وراث بجز یک نفر ذیل آن را امضاء کردند. احدی از وراث با وجود دریافت سهم الارث خود طبق فیش واریزی بانکی از امضا ممانعت نمود و اقدام به تنظیم دادخواست به طرفیت اینجانب نمود که در اولین جلسه دادگاه حکم به بی حقی ایشان صادر شده و در دادگاه تجدیدنظر قرار عدم استماع دعوی و میسر نبودن رسیدگی قبل از ابطال تقسیم نامه و ارائه دادخواست به ظرفیت همه وراث صادر شد. لذا خواهان مکررا اقدام به طرح دعوی به طرفیت کلیه وراث با عنوان تقسیم مال نمودند که دادگاه حقوقی قرار عدم استماع دعوی قبل از ابطال تقسیم نامه را صادر نمودند. اکنون برادرم اقدام به تجدید نظر خواهی کرده با این عنوان که تقسیم نامه کذائی میباشد چون به امضای ایشان نرسیده. ضمنا یکی از برادرانم علیرغم اینکه ذیل تقسیم نامه را امضاء کرده ولی به درخواست خواهان نامه ای به دادگاه محترم مبنی بر درخواست تقسیم زمین بین وراث ارایه نموده. از شما تقاضا دارم نظر کارشناسی خود را در خصوص اینکه آیا دادگاه تجدید نظر درخواست خواهان را تائید یا رد مینماید با تشکر.

پاسخ ها :

مصطفی زارعی شرق

جناب آقای مصطفی زارعی شرق :

استان : تهران


سلام.در صورت امکان وکیل اختیار کنید.


16:23:19   1399/3/19

موافق (0) مخالف (0)


تقسیم ماترک تقسیم نامه ارث ابطال تقسیم نامه ارث ارث تقسیم نامه قوانین ارث

سوالات مرتبط

تقسیم ماترک و سهم موصی‌ له از ثلث ترکه
با سلام مرحوم ابوی طی وصیت‌نامه رسمی چنین وصیت کرده‌اند که " ثلث ماترک و بطور کلی آنچه از مایملک دنیایی را که خداوند به حقیر عطا فرموده اعم از منقول و غیر منقول وصیت به ثلث نمودم و از ...
پرسش حقوقی
در ارتباط با تقسیم ماترک پدر و مادرم اقدام کردم نوه پدر و مادرم که یکی از وراث است بدلیل فوت مادرش معترض رای دادگاه شده ودر جلسه حضوری دلایل مستند ارایه نکرد لذا قاضی اقدام به صدور دادنامه کرد و نوشته...
تقسیم ماترک
سلام مادرم تقاضای ارث پدرشوکردکه با مخالفت دوبرادرازسه برادرش شد...یه برادرموافق ارث به خواهراست..بعدهردوطرف وکیل گرفتند...من سئوالم اینجاست آیا وکیل دائیم ها آقای عبادی برچه حسابی روزی که اومدن توزم...
تقسیم ماترک
سلام مادرم چندسال پیش تقاضای ارث پدریش کرده بود..پرونده رفت دادگاه...بعدچندین باردادگاه کارشناس همراه وکیل مادرم ودآییم هام وچندشاهداومدن سرباغ...چون مادرم بی سوادبود وغافل ازاینکه وکیل ماروهم با رشوه...
تقسیم ماترک و مطالبه سهم الارث
یکی از وراث متوفی دادخواست تقسیم ماترک و مطالبه سهم الارث خود در دادگاه عمومی مطرح کرده است و تحریر ترکه نیز انجام شده است. ولی تقریبا یک سال است که اقدامی بر روی پرونده انجام نمی‌شود (عدم پیگیری...