مشاوره حقوقی رایگان - قطع کردن برق توسط فرد عادی

قطع کردن برق مغازه توسط مدیریت پاساژ به دلیل چند روز تاخیر بابت شارژ ماهانه اونم بخاطر کرونا که بازار فروش خراب کرده قانونی هستش چکار باید بکنم

پاسخ ها :


قطع برق توسط مدیریت پاساژ به دلیل تاخیر در پرداخت شارژ قطع برق توسط مدیریت پاساژ عدم پرداخت شارژ واحد تجاری عدم پرداخت شارژ شارژ واحد تجاری شارژ

سوالات مرتبط

قطع کردن برق توسط فرد عادی
قطع کردن برق مغازه توسط مدیریت پاساژ به دلیل چند روز تاخیر بابت شارژ ماهانه اونم بخاطر کرونا که بازار فروش خراب کرده قانونی هستش چکار باید بکنم...
قطع کردن برق توسط فرد عادی
قطع کردن برق مغازه توسط مدیریت پاساژ به دلیل چند روز تاخیر بابت شارژ ماهانه اونم بخاطر کرونا که بازار فروش خراب کرده قانونی هستش چکار باید بکنم...
شارژ واحد تجاری در مجتمع مسکونی
سلام. در طبقه همکف مجتمعی مسکونی تعدادی واحد تجاری با آب برق و گاز مجزا وجود دارد. برخی از آنان دارای پارکینگ در داخل مجتمع و برخی نیز پارکینگ ندارند. همچنین ورود به مغازه ها از داخل مجتمع صورت نگرفته...
قطع کردن برق توسط فرد عادی
قطع کردن برق مغازه توسط مدیریت پاساژ به دلیل چند روز تاخیر بابت شارژ ماهانه اونم بخاطر کرونا که بازار فروش خراب کرده قانونی هستش چکار باید بکنم...
شارژ واحدهای تجاری مجتمع تجاری
باسلام: من رئیس هیئت مدیره یک مجتمع تجاری با 33 واحد تجاری در یک طبقه همکف هستم که دارای یک صورتجلسه تفکیکی یک پارچه و تاسیسات برودتی و حرارتی یک پارچه و یک برق سه فاز مشاع است. اما تعداد هشت مغازه از...

وکلای متخصص