مشاوره حقوقی رایگان - تصرف عدوانی

حدودا 7 سال پیش ملکی توسط دوستم در مجاورت خانه ما قولنامه ای خرید من هم نویسنده قولنامه بودم و شاهد بعد از چند روزی آن ملک با درخواست من با با ملک مجاور که متعلق به پدرم بود معاوضه کرد قرارداد معاوضه در پشت همان قولنامه نوشته شد و با رضایت طرفین و حالا بعد از تصرف 7 ساله طرفین بر ملک و کلی تغییرات ایجاد شده دوستم با ایجاد قولنامه جعلی مشابه قولنامه اولی بدون امضا من ادعای شکایت حقوقی تصرف عدوانی نموده است راهنمایی بفرمایید

پاسخ ها :

محسن نریمانی ده نوی

جناب آقای محسن نریمانی ده نوی :

استان : اصفهان


اگرمدعی هستید که مبایعه نامه تنظیمی جعلی است ،به استناد مواد 523 و 536 قانون مجازات اسلامی می توانید شکایت جعل مطرح بنمایید.


برای دریافت اطلاعات حقوقی کاملا کاربردی به صورت روزانه، به صفحه اینستاگرام مراجعه کنید:

mohsen.narimani.lawyer


12:23:43   1399/3/15

موافق (0) مخالف (0)


تصرف عدوانی ادعای تصرف ملک معاوضه ملک با ملک معاوضه ملک معاوضه

سوالات مرتبط

اتهام ماده 690 جزایی از طرف دادستان در راستای تغییر نقشه هادی روستایی و انتقال کوچه به ملک خریداری
عرض میشود که ملک زمینی را در جوار منزلمان که بر اساس نقشه طرح هادی در سال 1383 الحاق به مسکونی بوده است را خریداری کردیم و در آن زمان دو عدد درخت نخل کاشتیم و پس از یک یا دو سال بنیاد مسکن نقشه اصلی...
آیا ورود عنف وتصرف عدوانی ملک توسط مالک با ارازل اوباش اثبات بشه چه مجازاتی و شامل تخلیه و تحویل میش
با سلام ... هستم ملکی را فروختم بدلیل اینکه یک سوم ثمن معامله به من پرداخت نشده من به عنوان حق حبس ضمانت ملک را تحویل ندادم در زمان غیاب مستاجرین ملک مالک با توسل به ده نفر اراذل اوباش با تخریب دیوار...
تصرف عدوانی
مغازه ای حدود ده سال بسته بوده و بعد از آن صاحبش مغازه را باز کرده و من شرکیم از ایشان که خود را وکیل خانوادگی معرفی کرده اجاره کردیم و بعد از یک ماه خانمی کلیمی (اسرائیلی) آمده و ادعای صاحب ملک میکند...
تصرف عدوانی
سلام. آیا در دعوای تصرف عدوانی، خواهان دعوای تصرف عدوانی میتواند برای اجرت المثل ایام تصرف تقاضای صدور قرار تامین خواسته (ماده 108 آیین دادرسی مدنی) نماید؟...
تامین خواسته
آیا در دعوای تصرف عدوانی امکان صدور تامین خواسته وجود دارد؟...