مشاوره حقوقی رایگان - عدم زدن سند

بنده ملکی خریده ام از یکنفر آن هم از صاحب ملک خریده بمن فروخته بعلت اینکه فروشنده اول چک داده بود به صاحب ملک مقداری از چکها را پاس نکرده سند را بنام من نمیزنند من تمام ثمن معامله را بفروشنده نقدا داده ام مرا راهنمایی کنید تا سند بنام من شود

پاسخ ها :

بهاره   رستم زاده

سرکار خانم بهاره رستم زاده:

استان : خوزستان


سلام. شما ملکی را از دارنده سند مالکیت ملک مزبور خریداری و در مواعد مقرر ثمن معامله را پرداخت نمودید ولی فروشنده حاضر به انتقال سند نمیباشد. در اینصورت به استناد قولنامه. رسید های پرداخت و گواهی دفترخانه مبنی بر عدم حضور فروشنده در دفترخانه جهت انتقال سند میتوانداز دادگاه تقاضای ایفا تعهد فروشنده والزام به تنظیم سند رسمی را بخواهید.


19:40:25   1396/5/5

موافق (0) مخالف (0)


تنظیم سند الزام به تنظیم سند

سوالات مرتبط

اجراییه تنظیم سند
با سلام. یک دعوی در خصوص تنظیم سند داشتم که شخص خریدار با وجود وکالتنامه انتقال که به ایشان داده بودم از انجام امور آن امتناع ورزیده.سوال بنده این است در صورت عدم حضور بنده بعد از اجراییه همراه با هزی...
اجرای احکام سند
با سلام. بنده ملکی رو خریدم و دادخواست الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی و انتقال سند ارائه کردم مشارالیه محکوم شد و پرونده پس از اجراییه به مرحله اجرا رفت سوال بنده اینه چقد زمان می‌بره سند تک برگ ...
چک مشروط به تنظیم سند
با سلام زمینی را خریداری کرده ایم و یک چک بدون تاریخ بابت انتقال سند دادیم. فروشنده اظهارنامه فرستاده که در فلان تاریخ برای انتقال سند در دفترخانه حاضر شوید ‌. ولی سند آماده نبوده و ما گواهی عد...
الزام به تنظیم سند رسمی با وجود کپی قولنامه
سلام و وقت بخیر بنده به استناد قولنامه دستی و سند عادی، یک قطعه زمین از مالک رسمی و بدون واسطه خریداری کرده ام. فرد دیگری در این زمینه اقدام به ارائه یک فقره قولنامه دستی کرده است که پس از مطالبه ادعا...
تنظیم سند
آپارتمان اینجانب توسط شخصی که سند بنام فروشنده شخص اول بود توقیف و از طریق دادگاه سند را به نام خود زده بود اینجانب بعد از 10 سال توانستم بعنوان شخص ثالث حکم به ابطال سند و مزایده را بگیرم و نامبرده م...