مشاوره حقوقی رایگان - تعارض سند عادی با رسمی

سلام.آیا باتوجه به رای وحدت رویه ش ۴۳سال۵۱ و ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی سند عادی موخر میتواند سند رسمی مقدم بر تاریخ سند عادی را باطل کند؟بنده ملکی را طبق سند رسمی خریداری کردم حال بعد از گذشت مدتی شخصی ادعا دارد که ملک را دوسال قبل از فروش به بنده قولنامه عادی کرده و فروشنده ملک نیز معامله باوی را اقرار کرده که البته احتمال تبانی هردو طرف هم وجود دارد.آیا قاضی با وجود رای وحدت رویه شماره۴۳ که سند عادی را معارض سند رسمی نمیداند و ماده۱۳۰۵که تاریخ سند عادی را در مقابل ثالث قابل استناد نمیداند،میتواند حکم به رد عین ملک به دارنده سند عادی نماید و سند رسمی بنده را ابطال کند؟

پاسخ ها :

دادراه

دادراه:

استان :


متاسفانه این امکان وجود دارد که سند شما ابطال شود. در صورتی که بیع سابق صحیح واقع شده باشد حکم به صحت آن داده می شود و معامله شما هر چند به صورت رسمی بی اعتبار می شود. مگر این که در صورت اطمینان به تبانی بتوانید درخواست کارشناسی خط و جوهر و تعیین زمان تنظیم سند عادی مذکور را ارائه دهید. البته رویه هایی قضایی نیز متفاوت است و عده ای نیز با استناد به مواد قانون ثبت و آرا وحدت رویه معتقدند سند عادی در برابر سند رسمی نمی تواند مقاومت کند. مساله پیچیده ای است و بهتر است حتما از یک وکیل باتجربه کمک بگیرید. یا این که در قسمت وکیل می خواهم همین وب سایت درخواست خود را با جزئیات کامل ثبت کنید تا به وکیل معرفی شوید.


13:12:36   1395/11/17

موافق (0) مخالف (0)


تعارض سند عادی با رسمی سند عادی مقدم بر سند رسمی سند رسمی موخر بر سند عادی فروش ملک به دو نفر سند عادی سند رسمی معامله معارض تبانی در تنظیم سند عادی مقدم بر سند رسمی قولنامه

سوالات مرتبط

تعارض سند عادی با رسمی
باسلام زمینی با مساحت چندهکتار توسط یکی از بستگان در سال های دور با سند رسمی خریداری کرده و همین شخص مقداری از آن زمین را به عمویم با سند عادی فروخت اکنون فهمیدیم وارث فروشنده اولی به کس دیگری فروخته ...
تعارض سند عادی با رسمی
سلام.آیا باتوجه به رای وحدت رویه ش ۴۳سال۵۱ و ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی سند عادی موخر میتواند سند رسمی مقدم بر تاریخ سند عادی را باطل کند؟بنده ملکی را طبق سند رسمی خریداری کردم حال بعد از گذشت مدتی شخصی ادع...
تعارض سند عادی با رسمی
سلام.آیا باتوجه به رای وحدت رویه ش ۴۳سال۵۱ و ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی سند عادی موخر میتواند سند رسمی مقدم بر تاریخ سند عادی را باطل کند؟بنده ملکی را طبق سند رسمی خریداری کردم حال بعد از گذشت مدتی شخصی ادع...
مالکیت ملک مسکونی با شخص اول طبق قرارداد و با شخص دوم طبق انتقال سند رسمی کدامیک مالک می باشند؟
وقتی مواجه می شویم با یک ملک که مالک ملک به وسیله مشاور املاک با قرارداد کد رهگیری ملک خود را فروخته است و مالک ملک خود را به شخص دیگری به صورت انتقال سند رسمی می فروشد و شخص دوم که سند به آن منتقل گ...
فروش ملک به دو نفر
با سلام ملکی قولنامه ای خریداری نمودم که بعد از دو سال شخصی آماده و میگوید این ملک اوست و از پسر عمه خود که املاکی هست چهار سال پیش خریداری کرده ، و بنده نیز از شخص ثالثی خریداری نمودم ، طی پرس و جو ...