مشاوره حقوقی رایگان - توقیف عملیات اجرایی

با سلام
نحوه توقیف عملیات اجرایی آرا اداره کار به چه نحوی هست ؟

پاسخ ها :

محمدهادی پهلوانی فر

جناب آقای محمدهادی پهلوانی فر:

استان : تهران


آرای قطعی شده اداره کار در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است


20:04:18   1396/6/4

موافق (0) مخالف (0)

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


با سلام
آرای قطعی اداره کار ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است و جهت توقیف عملیات اجرایی باید دستور موقت هم در دادخواست دیوان درخواست شود.


23:04:24   1396/6/4

موافق (0) مخالف (0)

محمدهادی پهلوانی فر

جناب آقای محمدهادی پهلوانی فر:

استان : تهران


در صورتی که از ابلاغ رای 3 ماه
نگذشته باشد به دیوان عدالت اداری
دادخواست دستور موقت منع
عملیات اجرائی بدهید


21:49:03   1397/6/28

موافق (0) مخالف (0)

محمدهادی پهلوانی فر

جناب آقای محمدهادی پهلوانی فر:

استان : تهران


بادادخولست به دیولن عدالت
اداری ودرخواست صدور دستور
موقت بر منع عملیات اجرایی


19:20:23   1397/10/26

موافق (0) مخالف (0)


توقیف عملیات اجرایی اعتراض به رای اداره کار توقیف عملیات اجرایی اداره کار

سوالات مرتبط

استفاده از حق شفعه و توقیف عملیات اجرایی در مزایده
با سلام یک قطعه زمین که به صورت سه دانگ‌ و سه دانگ شراکت دارم با دوستی ضمن اینکه این زمین پشت یک مجتمع اقامتی بوده که اون مجتمع هم به صورت سه دانگ‌ مساوی شریک هستیم زمین پشت رو جهت تامین پار...
اعتراض به رای هیئت تشخیص اداره کار و توقیف عملیات اجرایی
با عرض سلام و خسته نباشید در مورخه 1401/10/28 رای صادره از هیئت تشخیص کار قطعی شده و هیچ اعتراضی از سوی خوانده صورت نگرفته است فلذا پس از صدور اجرائیه در دستور کار اجرای احکام قرار گرفته ، میخواستم ...
درمورد دستور موقت
باسلام ملک مشاعی بوده که دستور فروش گرفته ودرمرحله اجرای حکم است وفقط کارنقل وانتقال سند مانده یکی از شرکای مشاعی ادعای مالکیت دودانگ رو مطرح کرده اند وتقاضای صدور دستور موقت کرده چون ارزش ملک 2میلیار...
ابطال اجراییه
در چه صورت قاضی دادخواست ابطال اجراییه چک برگشتی را رد میکند ؟ باتوجه به اینکه توقف عملیات اجرایی صادر شده...
مهلت توقیف عملیات اجرایی
سلام.سازمان قطار شهری اهواز بعد از محکوم‌شدن به برچیدن دکل برق فشار قوی از جنب منزل مسکونی بنده در شعبه 3 حقوقی ، تجدید نظر و دیوان عالی به بهانه های مختلف حکم را اجرا نکرد بنده توسط شعبه اجرای ا...