مشاوره حقوقی رایگان - ازدواج مجدد با حکم دادگاه

اگر مردی با حکم ازدواج مجدد از دادگاه، ازدواج کند و بچه دار شود، برای زن اول عسر و حرج ایجاد میشود؟
آیا زن باید کل مهر را در ازای طلاق ببخشد؟
آیا میتواند با عسر و حرج ایجاد شده طلاق بگیرد و مهر را همچنان دریافت کند؟

پاسخ ها :

مصطفي مستأجران

جناب آقای مصطفي مستأجران :

استان : اصفهان


با استفاده از شرط ضمن عقد در خصوص ازدواج مجدد، زن حق طلاق پیدا میکنه
اگه سوال دیگه ایی دارید از طريق اینستاگرام من به آدرس زیر بپرسید. همچنین برای دریافت اطلاعات حقوقی کاملا کاربردی به صورت روزانه، به این صفحه مراجعه کنید:
M_mostajeran_lawyer


18:36:35   1399/3/12

موافق (0) مخالف (0)

بهاره   رستم زاده

سرکار خانم بهاره رستم زاده:

استان : خوزستان


عسرو حرج زوجه می‌بایست اثبات شود عدم تمکین حق ازدواج مجدد را برای زوج فراهم نموده. و باتوجه به اینکه مهریه را دریافت می‌دارد می‌بایست شرایط دیگری جهت اثبات عسرو حرج داشته باشد


18:43:16   1399/3/13

موافق (0) مخالف (0)


طلاق به دلیل عسر و حرج ازدواج مجدد همسر عسر و حرج به دلیل ازدواج مجدد همسر بخشش مهریه در ازای طلاق طلاق به دلیل عسر و حرج ازدواج مجدد با حکم دادگاه ازدواج مجدد همسر طلاق به دلیل ازدواج مجدد همسر طلاق از طرف زن طلاق مهریه ازدواج مجدد عسر و حرج قوانین طلاق

سوالات مرتبط

ازدواج مجدد با حکم دادگاه
اگر مردی با حکم ازدواج مجدد از دادگاه، ازدواج کند و بچه دار شود، برای زن اول عسر و حرج ایجاد میشود؟ آیا زن باید کل مهر را در ازای طلاق ببخشد؟ آیا میتواند با عسر و حرج ایجاد شده طلاق بگیرد و مهر را همچ...
طلاق
با سلام. مدت شش سال است که به عقد ازدواج مردی درآمده ام. با ایجاد اختلافات نتوانستم در دادگاه عسر و حرج خود را ثابت کنم و تقاضای طلاق من رد شد. با توجه با اینکه در این مدت زندگی مشترکی نداشته‌ایم...
طلاق
با سلام. مدت شش سال است که به عقد ازدواج مردی درآمده ام. با ایجاد اختلافات نتوانستم در دادگاه عسر و حرج خود را ثابت کنم و تقاضای طلاق من رد شد. با توجه با اینکه در این مدت زندگی مشترکی نداشته‌ایم...
ایا زندان رفتن مرد، حق طلاق به زن را میدهد ؟؟
سلام : خداقوت یک سوالی که ذهنمو مشغول کرده اینه که اگر مردی به هر دلیلی بابت مهریه زندان برود ، ایا این امکان به زن داده میشود که طلاق بگیرد با توجه به اینکه مرد یا خانواده مرد نفقه ایشان را پرداخ...
طلاق
وقتی مرد زن را نه طلاق دهد نه زندگی. ایا زن میتواند شکایت کیفری کند یا اینکه زن باید تقاضا طلاق بدلیل عسر و حرج کند. تکلیف مهریه چه میشود ؟...