مشاوره حقوقی رایگان - رضایت دادن بعد از صدور حکم

سلام، بنده پاسدار هستم و بصورت سهوی از طرف یکی از همکاران مورد اصابت گلوله قرار گرفتم و در دادسرای نظام شکایت کرده ام ولی هنوز حکم صادر نشده است. آیا اگر بعد از صدور حکم رضایت دهم باز هم مجازات یا جریمه ای شامل حال همکارم می شود؟

پاسخ ها :

معصومه قلیچ

سرکار خانم معصومه قلیچ :

استان : یزد


سلام اعلام رضایت شما بعد از صدور رای قطعی از موجبات تخفیف مجازات است و در تخفیف یا تبدیل مجازات موثر می باشد


16:16:12   1399/3/10

موافق (0) مخالف (0)


رضایت دادن بعد از صدور حکم اصابت گلوله به صورت سهوی در حین کار اصابت سهوی گلوله

سوالات مرتبط

رضایت دادن بعد از صدور حکم
سلام، بنده پاسدار هستم و بصورت سهوی از طرف یکی از همکاران مورد اصابت گلوله قرار گرفتم و در دادسرای نظام شکایت کرده ام ولی هنوز حکم صادر نشده است. آیا اگر بعد از صدور حکم رضایت دهم باز هم مجازات یا جری...
رضایت دادن بعد از صدور حکم
سلام، بنده پاسدار هستم و بصورت سهوی از طرف یکی از همکاران مورد اصابت گلوله قرار گرفتم و در دادسرای نظام شکایت کرده ام ولی هنوز حکم صادر نشده است. آیا اگر بعد از صدور حکم رضایت دهم باز هم مجازات یا جری...

وکلای متخصص