مشاوره حقوقی رایگان - اولویت اجرای رای دادگاه مفاسد اقتصادی

باسلام.
در پرونده ای کثیر الشاکی، دادگاه ویژه اخلال در نظام اقتصادی، متهم را به استرداد وجوه شاکیان محکوم کرده و دستور شناسایی و توقیف کلیه ی اموال متهم را جهت استرداد وجوه شاکیان صادر کرده است. در همین راستا قبل از صدور حکم فوق الذکر، برخی از طلبکاران شخصی متهم، در دادگاههای حقوقی، حکم محکومیت متهم را اخذ و توقیف اموال نیز گرفته و برخی اموال متهم را توقیف کرده اند ولی هنوز وارد فاز مزایده و فروش نشده اند.
علی ایحال با وصف تاجر نبودن متهم، سوال اینجاست که اولویت توقیف اموال با چه کسانی و با چه دادگاهی است؟ آیا با احکام سابق دادگاه حقوقی است یا با حکم لاحق دادگاه کیفری خاص و ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی؟
سپاسگذارم

پاسخ ها :

سیدعلیرضا سیدآقایی

جناب آقای سیدعلیرضا سیدآقایی :

استان : تهران


با کسی که زودتر توقیف کرده است


01:14:13   1399/3/10

موافق (0) مخالف (0)


توقیف اموال اخلالگر در نظام اقتصادی توقیف اموال مفسد اقتصادی اولویت توقیف اموال توقیف اموال مفاسد اقتصادی اخلال در نظام اقتصادی

سوالات مرتبط

اولویت اجرای رای دادگاه مفاسد اقتصادی
باسلام. در پرونده ای کثیر الشاکی، دادگاه ویژه اخلال در نظام اقتصادی، متهم را به استرداد وجوه شاکیان محکوم کرده و دستور شناسایی و توقیف کلیه ی اموال متهم را جهت استرداد وجوه شاکیان صادر کرده است. در هم...
اولویت اجرای رای دادگاه مفاسد اقتصادی
باسلام. در پرونده ای کثیر الشاکی، دادگاه ویژه اخلال در نظام اقتصادی، متهم را به استرداد وجوه شاکیان محکوم کرده و دستور شناسایی و توقیف کلیه ی اموال متهم را جهت استرداد وجوه شاکیان صادر کرده است. در هم...
اولویت مهریه و طلبکاران
سلام. اولویت تقسیم ارث بین طلبکاری که اموال متوفی رو توقیف کرده و همسر متوفی که درخواست مهریه داده است، کدام است؟...
توقیف مال منقول بابت مهریه
سلام من در 4مرداد پرونده مهریه را به شعبه حقوقی ارجاع دادم . و با ارجاع من شوهرم از اینکه مهریه را به اجرا گذاشتم با خبر شده است درسته چون ابلاغ الکتریکی است و پیامک میشود.؟؟؟و خودروی شوهرم را بابت مه...
توقیف اموال
سلام اگر بعد از شکایت حقوقی شخص محکوم شد ایا میتوان از قاضی حکمی گرفت تا در اداره ثبت نسبت به اموال به نام ان شخص استعلام گرفت یا در اداره راهنمایی رانندگی نسبت به مالکیت ماشین یا در بانک مرکزی نسبت ب...