مشاوره حقوقی رایگان - آیا شخصی بعنوان موکل میتواند بصورت محضری به شخصی وکالت دهد که در دادگاه از طرف ایشان طرح دعوی کند

با سلام. آیا موکل بصورت محضری میتواند به شخصی وکالت دهد که در امور طرح دعوی در دادگاه اقدام کند و آیا آن وکیل میتواند وکالت فوق را به وکیل دادگستری توکیل کند؟

پاسخ ها :

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


سلام" قسمت دوم سؤال صحیح است .


10:49:03   1396/10/23

موافق (0) مخالف (0)

سیدمظاهر کیانژاد تجنکی

جناب آقای سیدمظاهر کیانژاد تجنکی:

استان : مازندران


سلام،درمحاکم قضایی وکیل باید وکیل دادگستری که بامشقت پروانه وکالت گرفته باشدولاغیر،لیکن باوکالت مدنی یاهمان محضری اگراختیاراخذوکیل دادگستری داشته باشدمی توانداقدام نماید.موفق باشید


00:40:28   1396/10/25

موافق (0) مخالف (0)


وکالت وکیل

سوالات مرتبط

گرفتن 18 امضا از بنده جهت رسیدگی و قبول کردن پرونده من توسط وکیل
باسلام به یک وکیل مراجعه کردم جهت قبولی پرونده با ایشان به تفاهم رسیدیم و قرار شد 4روز بعد مبلغی از حق الوکاله را به ایشان بدهم و ایشان برای بنده 5 برگه آوردند که هر کدام 3 ورقه روی هم بود و گفت امضا ...
خیانت در امانت اموال ورثه
با سلام آیا کسی میتواند به دلیل اینکه وکلا کسی را بعنوان وکالت کارهای اتمامی امور داشته باشد و اموال نقدی موکل را که دو روز قبل در بیمارستان بستری است و در حال کما است و بعد دو روز منجر به فوت شود بنا...
حق الوکاله
سلام من در تاریخ 9 اردیبهشت با پرداخت کامل حق الوکاله برای یک پرونده حقوقی وکیل گرفتم. طبق اطلاعاتی که در سامانه قضایی در خصوص این پرونده ثبت شده است مبلغ دادرسی(حدود 666000ت) در تاریخ 23/02/1396 دری...
وکالت تام الاختیار
سلام آیا میشود اختیار بصورت کامل از موکل به وکیل انتقال داده شود طوری که موکل از کلیه اقدامات و حقوق سلب اختیار شود؟؟...
وکالت
باسلام و احترام. در وکالتنامه ای 3 موکل وکیلی را به انجام برگرداندن و دریافت سند تفکیکی زمینهایی که دولت طبق ماده 12 زمینهای موات تصرف کرده وادار کرده و مقدار 25 درصد حق الزحمه گذاشته اند. بعد از دریا...