مشاوره حقوقی رایگان - درخواست وجه الرهن

شهریور 95 یک واحد مسکونی رو اجاره کردیم به مبلغ 23 تومن.یک ماه قبل از عید از طرف بانک اومدن در خونه و بابت بدهی صاحب خونه به بانک طبقه پایین رو پلوم کرده و طبقه مارو هم با ارائه مدرک خلع ید مشاء مهلت دادن تا خالی کنیم.خونه 2 طبقه است . به اسم دو برادر که وام بانک به اسم هر دوشونه و بعد از 5سال اخطار دادن بانک و عدم جوابگویی صاحبخونه بانک با پرداخت عوارض و غیره سند رو به اسم خودش کرده بود.ما هم خونه به اجبار خالی کرده و سوئیتی اجاره کردیم و از فرد مورد نظر شکایت کیفری و حقوقی کردیم.یکی از شکایت ها درخواست وجه الرهن و ضرر و زیان جابجایی و غیره هست آیا دادگاه طرف ما هست یا نه؟؟

پاسخ ها :

دادراه

دادراه:

استان :


بله. اما برای رسیدن به مبلغ رهن خود بهتر است اگر اموالی از ایشان می شناسید هرچه زودتر برای تامین خواسته و توقیف اقدام کنید.


17:44:55   1396/3/31

موافق (0) مخالف (0)


مطالبه رهن مطالبه وجه الرهن عدم پرداخت رهن توسط موجر

سوالات مرتبط

درخواست وجه الرهن
شهریور 95 یک واحد مسکونی رو اجاره کردیم به مبلغ 23 تومن.یک ماه قبل از عید از طرف بانک اومدن در خونه و بابت بدهی صاحب خونه به بانک طبقه پایین رو پلوم کرده و طبقه مارو هم با ارائه مدرک خلع ید مشاء مهلت ...
وجه الرهن
سلام. وجه الرهن بابت دستور تخلیه به حساب دادگستری واریز کردم. مستاجر خانه رو تخلیه کرد و بابت خسارت و بدهی به توافق رسیدیم که کل مبلغ رهن به مبلغ 3 میلیون به من میرسد و از مستاجر امضا و اثر انگشت گرفت...
درخواست وجه الرهن
شهریور 95 یک واحد مسکونی رو اجاره کردیم به مبلغ 23 تومن.یک ماه قبل از عید از طرف بانک اومدن در خونه و بابت بدهی صاحب خونه به بانک طبقه پایین رو پلوم کرده و طبقه مارو هم با ارائه مدرک خلع ید مشاء مهلت ...
مالک و مستاجر
با سلام بنده یک واحد آپارتمان از یک شخصی رهن کردم و سال دوم تمدید کردم بعد از 6ماه که از سال دوم گذشت یک نفر آمد و ادعا کرد که آپارتمان مال اون هست و گفت با اجازه من ایشون خانه را به شما رهن داده حت...
عدم پرداخت رهن توسط موجر
قرار.داد.اجاره.خانه.تام.شده.من.خانه.را.تخلیه.کرده.ام.زنگ.زدم.خانه.تخلیه.شده.موجر.میگه.بهاملاک.سپرده.ام...حال.با.گذشت.ده.روز.کسی.برای.خانه.نیامده.موجر.رهم.خآنه.ا.میدهد.ر.من.ن.کلید.خآنه.را.تحویل.نداده.م...