مشاوره حقوقی رایگان - تصرف عدوانی

باسلام
قطعه زمین مسکونی موروثی در روستا داریم که همسایه های سمت چپ و سمت راست این ملک هر یک ادعا کردند که متعلق به خودشان است و از یکدیگر شکایت (ممانعت از حق و مزاحمت) کردند .که نتیجه رای دادگاه این شد که ملک مورد اختلاف به هیچ یک ارتباطی ندارد و متعلق به پدر بزرگ بنده میباشد که در متن رای نام پدر بزرگ آورده شده است.در تجدیدنظر استان هم تایید شده است
حال این دو همسایه ملک مورد نظر را باهم تقسیم نموده و در حال احداث ساختمان در آن هستند.و جوابشان به بنده برو شکایت کن بوده است.
با توجه به روستایی و موروثی بودن ملک، سندی برای این ملک وجود ندارد ولی در دو قولنامه ی ملک های همجوار اشاره شده است که این ملک متعلق به پدربزرگم است.وتنها مدرک من همین قولنامه های 70 ساله و رای دادگاه فوق است.
حال بنده برای بازپس گیری ملک پدری چه اقدامی باید انجام دهم ؟
باتشکر .

پاسخ ها :

دادراه

دادراه:

استان :


از آن جایی که دادگاه حکم به اثبات مالکیت پدربزرگ شما داده است می توانید دادخواست خلع ید با استناد به حکم قطعی اثبات مالکیت دادگاه بدهید. نهایتاً اگر دادگاه استناد به آن حکم را کافی ندانست می توانید دادخواست تصرف عدوانی بدهید و سابقه تصرف را اثبات کنید. البته به خاطر داشته باشید که همه وراث پدربزرگتان باید به یک وکیل وکالت دهید تا کارتان زودتر انجام شود.


17:45:58   1396/3/31

موافق (0) مخالف (0)


تصرف عدوانی خلع ید دادخواست خلع ید اثبات مالکیت خلع ید زمین

سوالات مرتبط

اتهام ماده 690 جزایی از طرف دادستان در راستای تغییر نقشه هادی روستایی و انتقال کوچه به ملک خریداری
عرض میشود که ملک زمینی را در جوار منزلمان که بر اساس نقشه طرح هادی در سال 1383 الحاق به مسکونی بوده است را خریداری کردیم و در آن زمان دو عدد درخت نخل کاشتیم و پس از یک یا دو سال بنیاد مسکن نقشه اصلی...
آیا ورود عنف وتصرف عدوانی ملک توسط مالک با ارازل اوباش اثبات بشه چه مجازاتی و شامل تخلیه و تحویل میش
با سلام ... هستم ملکی را فروختم بدلیل اینکه یک سوم ثمن معامله به من پرداخت نشده من به عنوان حق حبس ضمانت ملک را تحویل ندادم در زمان غیاب مستاجرین ملک مالک با توسل به ده نفر اراذل اوباش با تخریب دیوار...
حقوق سرایدار
با سلام. با توجه به این که مجتمع فوق دارای یک واحد تجاری و 3 واحد مسکونی بود اما کسی سکونت نداشت به دلیل انحلال شرکت و مالک آن، طبق قرارداد 5 ساله با حقوق و مزایای قانونی با بنده منعقد کردن و یک واحد...
تصرف عدوانی
مغازه ای حدود ده سال بسته بوده و بعد از آن صاحبش مغازه را باز کرده و من شرکیم از ایشان که خود را وکیل خانوادگی معرفی کرده اجاره کردیم و بعد از یک ماه خانمی کلیمی (اسرائیلی) آمده و ادعای صاحب ملک میکند...
تصرف عدوانی
سلام. آیا در دعوای تصرف عدوانی، خواهان دعوای تصرف عدوانی میتواند برای اجرت المثل ایام تصرف تقاضای صدور قرار تامین خواسته (ماده 108 آیین دادرسی مدنی) نماید؟...