مشاوره حقوقی رایگان - مطالبه وجه چک مشتری

سه سال پیش جنسی با چک مشتری معامله شده. چک پاس نشده و دارنده چک بدون اینکه چک را به طرف معامله عودت دهد و یا او را در جریان بگذارد چک را برگشت و با گرفتن وکیل سعی کرده از راه قانونی آنرا وصول کند. چون موفق به جلب صاحب حساب نشده آیا می تواند وجه چک را بعد سه سال از طرف معامله طلب کند؟

پاسخ ها :

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


سلام" در فرض سؤال توصیه می شود وقتی نسبت به مقررات تجاری ، حقوقی و کیفری چک آشنایی کامل ندارید در معاملات از چک استفاده ننمائید .


20:21:40   1396/9/24

موافق (0) مخالف (0)

رسول زارع

جناب آقای رسول زارع:

استان : آذربایجان شرقی


اگر مدرک دیگری برای اثبات طلب خویش از طرف معامله داشته باشد می توانست نسبت به آن سند علیه طرف معامله اقامه دعوی کند.


10:23:46   1396/9/25

موافق (0) مخالف (0)

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


ادامه از متن قبل - برای چه دارنده چک می بایست در صورت برگشت خوردن چک به ظهرنویس (طرف معامله) مراجعه نماید و چک را به وی عودت دهد ؟!!! مسئولیت شما در این فرض سؤال به همراه صادر کننده چک ، تضامنی است و مکلف به پرداخت وجه چک به تنهایی و یا به همراه صادر کننده در وجه دارنده و ذینفع هستید .


13:02:31   1396/9/25

موافق (0) مخالف (0)


مطالبه وجه چک چک برگشتی