مشاوره حقوقی رایگان - آراء متناقض

باسلام
دو رای متناقض درخصوص الزام به تنظیم سند در شورای حل اختلاف صادر که اولی بی حقی خواهان و قطعی شده و دومی یک سال بعد خواندگان محکوم شده اند و قطعی شده که خوانده خواهان خواسته محتوا مدارک یکسان بوده قاضی بی خبر بوده چطور میشه طرح دعوا کرد تا رای دومی ابطال شود با تشکر

پاسخ ها :

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


سلام" در فرض سؤال توصیه می گردد هر دو رأی صادره که شما مدعی هستید با موضوع و خواسته واحد و خواهان و خوانده واحد است توسط وکیل متخصص ، کاربلد و باتجربه در حوزه قضایی خودتان ملاحظه و مطالعه شده تا امکان مشاوره متقن و اطمینان بخش برایتان فراهم گردد.


16:11:03   1396/9/17

موافق (0) مخالف (0)


رای متناقض

سوالات مرتبط

رای متناقص در دو شعبه
با سلام و عرض ادب بنده به خاطر مساله ای به کمیته انضباطی شعبه دوم ارجاع وه در انجا رای برائت قطعی صادر شد. متاسفانه با پیگیری حراست، همان مساله منجر به رای توبیخ کتبی در شعبه سوم درج در پرونده گردید. ...
آراء متناقض
باسلام دو رای متناقض درخصوص الزام به تنظیم سند در شورای حل اختلاف صادر که اولی بی حقی خواهان و قطعی شده و دومی یک سال بعد خواندگان محکوم شده اند و قطعی شده که خوانده خواهان خواسته محتوا مدارک یکسان ب...
سرانجام دو رای متناقض در خصوص ثالث اجرايی
با سلام شخصي در اجراي احكام محكوم به پرداخت بدهي به من شده و يك ملك ايشان را توقيف نموده ام حال ملك توقيفي مربوط به بدهكار در شعبه ديگر در سال ١٣٩٩ به عنوان ثالث اجرايي ورود داشته كه قاضي حكم به صوري ...