مشاوره حقوقی رایگان - رأی وحدت رویه شماره 602 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌آراء هیأتهای حل اختلاف وزارت کار)

با سلام
با عده ای از همکاران در یک سازمان دولتی شاغل بوده ایم. دیوان عدالت اداری طی قرار موقتی اعلام نموده ارتباط ما و کارفرما ماهیت کارگری دارد و باید به اداره کار محل مراجعه کنیم. با این حال علیرغم رای مساعد اداره کار، کارفرما براساس رأی وحدت رویه شماره 602 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌آراء هیأتهای حل اختلاف وزارت کار) از اجرای رای شورای حل اختلاف قطعی سرباز زده و از اینجانبان شکایت به دادگستری برده و با اطاله دادرسی و روشهای دیگر، کارگران ذیحق را از پیگیری مطالبات حقه خود باز می دارد. این ماجرا را مکرر علیه پرسنل همکار در هرنوع دعاوی از جمله مطالبات دستمزد و اخراج از محل کار بکار برده و متاسفانه نتیجه گرفته اند. تا جایی که اخیرا در جلسات هیات های رسیدگی نیز حضور نیافته و به ارسال لایحه اکتفا می نمایند. زیرا مطمئن هستند چنانچه رای اداره کارمطلوب نباشد، می توانند از اجرای آن در مراحل بعدی دردادگستری جلوگیری کنند. لطفا راهنمایی فرمایید.

پاسخ ها :

دادراه

دادراه:

استان :
:


متن شما چندان واضح نیست. باید مشخص باشد عنوان دادخواست شما به دیوان عدالت اداری دقیقا چه بوده است و سازمان شما چه سازمانی است تا بتوان جواب داد. اما از متن سوال شما این گونه استنباط می شود که دیوان از خودش سلب صلاحیت کرده است و شما به اداره کار مراجعه کرده اید. وقتی که به اداره کار مراجعه کرده اید و اداره کار به نفع شما رأی داده است، باید برای اجرا به دادگاه عمومی مراجعه کنید، اگر در دادگاه سازمان شما ادعا کند که در صلاحیت ادراه کار نبوده است، باید رأی دیوان عدالت را به دادگاه ارائه کنید و اگر دادگاه به نفع شما رای نداد، احتمالا باید برای رفع اختلاف با رأی دیوان، رأی اداره کار و رأی دادگاه به دیوان عالی مراجعه کنید تا درباره صلاحیت مرجع رسیدگی کننده نظر قاطع دعوی ارائه نماید. ولی تا همه چیز دقیقا مشخص نباشد و متن رأی دیوان و متن رأی اداره کار دیده نشود و همچنین نام سازمان شما مشخص نباشد، نمی توان اظهار نظر کرد.


10:52:04   1395/12/14

موافق (0) مخالف (0)


حل اختلاف در صلاحیت صلاحیت دیوان عدالت اداری مرجع حل اختلاف در صلاحیت آرا هیأت های حل اختلاف وزارت کار رای وحدت رویه 602 دیوان عالی کشور

سوالات مرتبط

رای شماره 602 وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی و مشکل کارگران تابع قانون کار(2)
با سلام باتفاق جمعی از همکاران، بیش از 15 سال کارگر تابع قانون کارِ سازمان بنادر و دریانوردی بوده ایم. از مورخ 94/1/1 لغایت 95/9/1 نیز بدون قرارداد، بخدمت اشتغال داشته و حقوق دریافت نموده و سپس اخراج...
صلاحیت دیوان عدالت اداری
آیا برمبنای ماده 10، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای قطعی دیوان محاسبات کشور (که یک دادگاه اداری محسوب میشود) را دارد یا خیر؟ لطفا دلائل را بفرمایید...
صلاحیت دیوان عدالت اداری
با توجه به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مستدلا موارد صلاحیت و یا عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری را در دعاوی زیر بیان فرمایید: 1 -قاضي دادگاه تهران به استناد تصميم قاضي دادگاه تجديد ن...
صلاحیت دیوان عدالت اداری
قاضي دادگاه تهران به استناد تصميم قاضي دادگاه تجديد نظر کرمان، مبني بر عدم اجراي آيين نامه مخالف قانون دولت، از اجراي آيين نامه مذکور در پرونده تحت نظر خود، امتناع خود است. .با توجه به قانون تشکیلات و...
صلاحیت دیوان عدالت اداری
با عرض سلام وخدا قوت : آیا دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه های صادره از ناحیه سازمان های غیر دولتی مانند سازمان نظام مهندسی صلاحیت رسیدگی دارد؟در صورت عدم صلاحیت چه مرجعی صلاحیت رسیدگی دارد؟ ب...

وکلای متخصص