مشاوره حقوقی رایگان - رای شماره 602 وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی و مشکل کارگران تابع قانون کار(2)

با سلام
باتفاق جمعی از همکاران، بیش از 15 سال کارگر تابع قانون کارِ سازمان بنادر و دریانوردی بوده ایم. از مورخ 94/1/1 لغایت 95/9/1 نیز بدون قرارداد، بخدمت اشتغال داشته و حقوق دریافت نموده و سپس اخراج شده ایم. کسورات حق بیمه و بیمه بیکاری نیزبه حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شده است. کارِ ما نیز ادامه دارد. همچنین دیوان عدالت اداری با رای شماره 9509970904101199مورخ 95/9/3 جهت پیگیری دعاوی به اداره تعاون کارورفاه اجتماعی ارجاع نموده.هیات تشخیص اداره تعاون، کارو رفاه اجتماعی نیز، رای به بازگشت به کار و پرداخت مطالبات کارگران داده وهیات حل اختلاف نیزبزودی حکم خود را صادر می نماید. لیکن کارفرما پس از قطعی شدن حکم، بجای اجرای رأی مذکور با استناد به رأی وحدت رویه شماره 602 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در دادگاه عمومی به طرح شکایت موضوع پرداخته و با اعمال نفوذ موجب اطاله دادرسی شده و خواهد شد
نظر به اینکه این موضوع در گذشته مکرر رخ داده و در حال حاضر نیز چنین مشکلی داریم لطفا ارائه طریق فرمایید.
اسناد مربوطه با فایل IMG_NEW3_NEW.pdfبه آدرس ایمیل شکایات: report[at]dadrah[dot]ir ایمیل می شود

پاسخ ها :

دادراه

دادراه:

استان :


مدارک ارسالی شما مطالعه شد. به نظر نمی رسد مشکلی برای شما پیش بیاید. باید پس از گذشت 15 روز از مدت رأی هیئت حل اختلاف اداره کار به این هیئت مراجعه کنید و در صورت عدم اعتراض خوانده، خواستار ارسال رأی به دادگاه شوید. پس از این که رأی به دادگاه رفت، اجرائیه برای خوانده صادر می شود و شما برای پیگیری اجرائیه خود باید به همان دادگاه صادر کننده اجرائیه مراجعه کنید. اگر هم خوانده با استناد به رأی وحدت رویه خواستار صدور دستور توقف اجرای حکم شد و قاضی نیز این دستور را تأیید کرد، شما باید طبق مشاوره قبلی به دیوان عالی کشور رجوع کنید. بهتر است وکیل بگیرید. اگر تعدادتان زیاد است، در گرفتن وکیل شک نکنید، چون خوانده با تمام قوا در محاکم حضور خواهد یافت.
همچنین اگر تمایل داشتید دادراه وکیل ساکن استان محل اقامتتان به شما معرفی کند، در بخش «وکیل می خواهم» درخواست خود را ثبت کنید. موفق باشید.


17:32:52   1395/12/22

موافق (0) مخالف (0)


رای وحدت رویه 602 دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف در صلاحیت کارفرما کارگر هیئت حل اختلاف اداره کار حل اختلاف در صلاحیت

سوالات مرتبط

رای شماره 602 وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی و مشکل کارگران تابع قانون کار(2)
با سلام باتفاق جمعی از همکاران، بیش از 15 سال کارگر تابع قانون کارِ سازمان بنادر و دریانوردی بوده ایم. از مورخ 94/1/1 لغایت 95/9/1 نیز بدون قرارداد، بخدمت اشتغال داشته و حقوق دریافت نموده و سپس اخراج...
رأی وحدت رویه شماره 602 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌آراء هیأتهای حل اختلاف وزارت کار)
با سلام با عده ای از همکاران در یک سازمان دولتی شاغل بوده ایم. دیوان عدالت اداری طی قرار موقتی اعلام نموده ارتباط ما و کارفرما ماهیت کارگری دارد و باید به اداره کار محل مراجعه کنیم. با این حال علیرغ...
مسئله ایین دادرسی مدنی
شرکت الف که دفترش در تهران و محل کارخانه اش در سنندج است با شرکت ب که در تبریز است قراردادی منعقد و محل تحویل کالا را در شهر سنندج تعیین می کنند. پس از تحویل کالا شرکت ب از پرداخت مبلغ قرارداد امتناع ...
ارجاع دادخواست به مرجع حل اختلاف در صلاحیت
با سلام اینجانب دادخواستی را ثبت کردم که بدوا از سوی دادگاه تهران دادخواست برگشت داده شد ( البته بدون صدور قرار عدم صلاحیت)، به این دلیل که هم دادگاه تهران صالح است هم قم. دادخواست را به قم فرستادم ک...
رأی وحدت رویه شماره 602 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌آراء هیأتهای حل اختلاف وزارت کار)
با سلام با عده ای از همکاران در یک سازمان دولتی شاغل بوده ایم. دیوان عدالت اداری طی قرار موقتی اعلام نموده ارتباط ما و کارفرما ماهیت کارگری دارد و باید به اداره کار محل مراجعه کنیم. با این حال علیرغ...