مشاوره حقوقی رایگان - دو شکایت از یک اختلاف

با سلام و خسته نباشی خدمت شما: یک سوال داشتم: در یک موضوع اختلافی دوطرف معامله از هم شکایت کردیم در دو شکایت جدا...ایا شکایتی بر شکایت دیگه مقدمه؟ ایا ممکنه برای هر پرونده دو حکم متفاوت صادر بشه؟

پاسخ ها :

امین اله شجاع

جناب آقای امین اله شجاع:

استان : فارس


با سلام
اگه هر دو پرونده به هم ارتباط کامل داشته
باشه تقاضای رسیدگی توامان پرونده را بکنید .که هر دو پرونده به صورت همزمان در یک شعبه رسیدگی شود.


14:33:59   1396/6/4

موافق (0) مخالف (0)

رسول زارع

جناب آقای رسول زارع:

استان : آذربایجان شرقی


دلایل و مدارک و حقانیت بر تاریخ شکایت مقدم هست، اگه شعبات رسیدگی کننده متفاوت باشد اعلام کنید تا در یک شعبه رسیدگی بشه


16:37:34   1396/6/4

موافق (0) مخالف (0)


آیین دادرسی دعاوی مرتبط

سوالات مرتبط

ماده 20 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392
با سلام و عرض احترام به استناد ماده 20 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ، شـاکی باید رونوشـت یا تصویر خـوانا و گواهـی‌شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخوا...
سوال ایین دادرسی
7-آقای (الف) پدر خانم xدرتابستان سال 85 به استناد یک نوشته عادی دادخواستی به طرفیت آقای(ب) به خواسته صدور حکم مبنی بر احراز رابطه زوجیت پرداخت مهر می کند.عریضه نویس ادگستری در ردیف خواسته دادخواست آور...
انواع ایین دادرسی در رسیدگی های قضایی را شرح دهید؟
انواع ایین دادرسی در رسیدگی های قضایی را شرح دهید؟...
دو شکایت از یک اختلاف
با سلام و خسته نباشی خدمت شما: یک سوال داشتم: در یک موضوع اختلافی دوطرف معامله از هم شکایت کردیم در دو شکایت جدا...ایا شکایتی بر شکایت دیگه مقدمه؟ ایا ممکنه برای هر پرونده دو حکم متفاوت صادر بشه؟...
سوا ل اینکه یک قاضی کیفری قادر است برای یک پرونده دو دادنامه صادر نماید .
باسلام و خسته نباشید احتراماً قاضی یکی از شعبات دادگستری لاهیجان در خصوص یک پرونده کیفری اقدام به دادنامه نموده پس از دریافت متشاکیان دادنامه اقدام به اعتراض به استان نموده که قاضی وقت مجدد برای هما...