مشاوره حقوقی رایگان - زیرزمین در یک ساختمان 4 طبقه تک واحدی جز مشاعات است یا امکان مسکونی کردن و فروش را دارد؟

سلام من در ساختمان 4 طبقه تک واحدی ساکن هستم. طبقات 2 و 3 و 4 راخریداری کرده ایم ... طبقه اول مالک دیگری خریداری کرده است. زیر زمین نیز توسط سازنده ملک، بعد از پایان کار به یک سوییت 70 متری تبدیل شده و از قبل پایان کار به مالک طبقه اول فروخته شده ... حال سوال من این است که این کار آیا قانونی می باشد یا خیر ... مگر نه اینکه زیرزمین جز مشاعات است؟ از طرفی دسترسی به حیاط نیز فقط برای زیرزمین گذاشته شده و از پارکینگ دسترسی به حیاط که قانونا جز مشاعات می باشد فراهم نشده است .... لازم به ذکر است که ساختمان جنوبی می باشد
چگونه می شود و آیا این که این کار قانونی است که این سازنده انجام داده و بعد از پایان کار زیرزمین را تبدیل به مسکونی کرده؟ و حتی دسترسی به حیاط را نیز از پارکینگ ایجاد نکرده است ...
لطفا من را راهنمایی کنید

پاسخ ها :


تبدیل زیر زمین به سوییت در آپارتمان زیر زمین در آپارتمان زیر زمین مشاع زیر زمین قوانین آپارتمان نشینی سوییت آپارتمان

سوالات مرتبط

زیرزمین در یک ساختمان 4 طبقه تک واحدی جز مشاعات است یا امکان مسکونی کردن و فروش را دارد؟
سلام من در ساختمان 4 طبقه تک واحدی ساکن هستم. طبقات 2 و 3 و 4 راخریداری کرده ایم ... طبقه اول مالک دیگری خریداری کرده است. زیر زمین نیز توسط سازنده ملک، بعد از پایان کار به یک سوییت 70 متری تبدیل شده ...
دعوای ملکی
سلام . مجتمع ما هشت واحد دارد. هنگام قولنامه 6 واحد به ما گفتند زیر زمین که واحد نبود و 150 متر است جز مشاعات است. وقتی قولنامه نوشته شد فروشنده به همه گفت بیایید اقرار بدهید هیچ ادعایی نسبت به زیرزمی...
زیرزمین در یک ساختمان 4 طبقه تک واحدی جز مشاعات است یا امکان مسکونی کردن و فروش را دارد؟
سلام من در ساختمان 4 طبقه تک واحدی ساکن هستم. طبقات 2 و 3 و 4 راخریداری کرده ایم ... طبقه اول مالک دیگری خریداری کرده است. زیر زمین نیز توسط سازنده ملک، بعد از پایان کار به یک سوییت 70 متری تبدیل شده ...
دعوای ملکی
سلام . مجتمع ما هشت واحد دارد. هنگام قولنامه 6 واحد به ما گفتند زیر زمین که واحد نبود و 150 متر است جز مشاعات است. وقتی قولنامه نوشته شد فروشنده به همه گفت بیایید اقرار بدهید هیچ ادعایی نسبت به زیرزمی...
زیر زمین
سلام و احترام ساختمان ما یک آپارتمان 3 واحدی در سه طبقه است که دارای زیر زمین هستش...و من مالک دو واحد از سه واحد هستم....آیا در صورت اخذ رضایت مالک دوم میتونم زیر زمین رو برای خودم سند بگیرم...