مشاوره حقوقی رایگان - حدود اختیارات اداره اوقاف در موقوفه ای که متولی دارد

درآمد ملک موقوفه به حساب متولی موقوفه واریز می‌شود تا صرف عمل به نیت واقف شود یا به حساب اداره اوقاف واریز میشود و متولی باید در قبال ارائه رسید مخارج عمل به نیت واقف را دریافت کند

پاسخ ها :

آرش  جيحون

جناب آقای آرش جيحون :

استان : تهران


با سلام
در موقوفاتی که دارای متولی هستند، متولی شخصاً درآمدها را وصول می نماید و اداره اوقاف چنین اختیاری ندارد. البته در موقوفات عام، گاه بموجب قانون برای موقوفه ناظر تعیین می گردد که در این صورت، دخل و خرج موقوفه توسط متولی، می بایست با نظارت اداره اوقاف صورت گیرد.


01:58:12   1399/3/17

موافق (0) مخالف (0)


حدود اختیارات اداره اوقاف در موقوفه ای که متولی دارد حدود اختیارات اداره اوقاف در ملک وقفی ملک وقفی دارای متولی متولی موقوفه ملک وقفی اداره اوقاف واقف متولی وقف اوقاف

سوالات مرتبط

حدود اختیارات اداره اوقاف در موقوفه ای که متولی دارد
درآمد ملک موقوفه به حساب متولی موقوفه واریز می‌شود تا صرف عمل به نیت واقف شود یا به حساب اداره اوقاف واریز میشود و متولی باید در قبال ارائه رسید مخارج عمل به نیت واقف را دریافت کند...
حدود اختیارات اداره اوقاف در موقوفه ای که متولی دارد
درآمد ملک موقوفه به حساب متولی موقوفه واریز می‌شود تا صرف عمل به نیت واقف شود یا به حساب اداره اوقاف واریز میشود و متولی باید در قبال ارائه رسید مخارج عمل به نیت واقف را دریافت کند...
متولی موقوفه
آیا متولی خاص می‌تواند به اختیار خود مبلغ پذیره را کمتر از قیمت واقعی بگیرد از مستاجر...
ملک اوقافی
در مورد ملک اوقاف آیا متولی میتواند حکم تخلیه بگیرد بعد از چهل سال...
تولیت املاک وقفی
سلام. من متولی ملکی هستم که پس از پیگیری های طولانی، تولیت بنده با استناد به متن وقف نامه محرز شد. پس از موافقت و هنگام تحویل برگه تولیت در اداره ی اوقاف، به من گفته شد که مرحوم واقف املاک دیگری نیز و...