مشاوره حقوقی رایگان - حقوق مستمری

با سلام.
بنده زنه مطلقه هستم که پدر و مادرم فوت کرده که حقوق هر دو را دریافت میکنم، حدود 4 سالی میشه به تازگی شوهر خواهرم فوت کرده که بازنشسته بود و خواهر حقوق همسرشو دریافت میکنه و میخواد حقوقی که من از پدر و مادر دریافت میکنم اونم نصف بشه که اگه این پول نصف بشه من نصفشو بگیرم زندگیم سخت میشه ایا میتونه هم حقوق همسرشو بگیره هم از حقوق من؟

پاسخ ها :


دریافت دو مستمری همزمان حقوق مستمری پدر به دختر مطلقه مستمری بازماندگان مستمری قوانین دریافت مستمری بازماندگان

سوالات مرتبط

دریافت مستمری پدر
اگر دختر مجرد بیوه شده به علت فوت همسر ساکن خارج باشد و آنجا مستمری آن کشور را بگیرد می تواند اینجا تقاضا بدهد و مستمری پدر خویش را هم بگیرد؟ و در حالت دوم اگر دختر در کشور دیگرآنجا در مغازه ای شاغل ...
دریافت مستمری دختر توسط مادر
سلام دختر فوت شده با 20سال سابقه بیمه تامین اجتماعی حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی دارد شوهر ایشان چندین سال قبل فوت شده فرزندی ندارد مادر ایشان مستمری بگیر شوهرش می باشد آیا حقوق دختر به مادر تعلق می ...
همزمان حقوق خودم و پدرم
سلام بنده بازنشسته فرهنگی هستم و بیمه خدمات درمانی هستم و پدرم چندسال پیش فوت کرده که بازنشسته شهرداری بوده آیا میتوانم حقوق پدرم را هم بگیرم حقوق خودم خدمات درمانی و پدرم تامین اجتماعی دوجا مختلف ؟؟؟...
دریافت دو مستمری همزمان از پدر و همسر امکان دارد؟
باسلام، آیا امکان دریافت همزمان دو مستمری از پدر فوت شده وشوهر فوت شده وجود دارد؟ پدر بیمه ی دادگستری و شوهر بیمه ی بازنشستگی اموزش و پرورش بودند....
دو حقوقی
با سلام بنده حقوق بگیر بنیاد جانبازان هستم، مرحوم شوهرم بازنشسته فرهنگی می باشد، آیا مستمری حقوقشون به من تعلق میگیرد؟...