مشاوره حقوقی رایگان - عفو یا بخشش مجازات تبعی.

کارمند هستم و در یک دعوای خانوادگی متاسفانه باعث قتل همسرم شدم ... از سال 93 تا 98 در زندان بودم .... رضایت اولیای دم رو با پرداخت دیه گرفتم ..... اکنون با 7سال مجازات تبعی مواجه هستم. با دستور معاون دادستان ؟ ........ الان برای بازگشت به کار چکار باید انجام بدم...؟؟؟

پاسخ ها :

مسعود سلطانی

جناب آقای مسعود سلطانی :

استان : خراسان رضوی


سلام‌ بایستی درخواست تعلیق مجازات‌ رو بدید به دادگاه


16:23:59   1399/3/8

موافق (0) مخالف (0)


بخشش مجازات تبعی مجازات تبعی مجازات تبعی قتل عفو بازگشت به کار قتل

سوالات مرتبط

عفو یا بخشش مجازات تبعی.
کارمند هستم و در یک دعوای خانوادگی متاسفانه باعث قتل همسرم شدم ... از سال 93 تا 98 در زندان بودم .... رضایت اولیای دم رو با پرداخت دیه گرفتم ..... اکنون با 7سال مجازات تبعی مواجه هستم. با دستور معاون ...
سلام
سلام .. کارمند دانشگاه علوم پزشکی هستم. از سال 93 تا مرداد 98 به اتهام قتل همسرم در زندان بودم .. و پس از اخذ رضایت از اولیا دم به علت مجازات تبعی 7سال از کار دولتی محروم شدم ..... حال با توجه به رضای...
مجازات تبعی درجه ششم
باسلام بنده به حبس درجه شش (یکسال حبس تعزیری در دادگاه بدوی) محکوم شدم اما نه بازداشتی رفتم نه انگشت نگاری شده بود در جلسه تجدید نظر مجازات تبدیل به جزای نقد شد یعنی عملا نه زندانی رفتم نه بازداشتی ال...
درخصوص احکام تبعی
با سلام بنده یک نظامی هستم سال 95 بنابر رای دادسرای نظامی به اتهام درگیری با مدیر عامل تعاونی مسکن به اشد 42ماه حبس محکوم شدم که شش هفتم حکم بمدت 2سال معلق شد که بنده در همان سال جهت طی مجازات حبس زند...
مدت محرومیت اجتماعی
شخصی به 4 سال زندان که حداکثر مجازات قانونی جرم ارتکابی توسط وی بوده محکوم گردیده او مجموعا چند سال از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم است؟ الف)دو سال ب) سه سال ج)شش سال د)هفت سال...