مشاوره حقوقی رایگان - سلام

سلام .. کارمند دانشگاه علوم پزشکی هستم. از سال 93 تا مرداد 98 به اتهام قتل همسرم در زندان بودم .. و پس از اخذ رضایت از اولیا دم به علت مجازات تبعی 7سال از کار دولتی محروم شدم ..... حال با توجه به رضایت اولیای دم. امکان حذف مجازات من وجود دارد ....؟؟

پاسخ ها :

مسعود سلطانی

جناب آقای مسعود سلطانی :

استان : خراسان رضوی


با سلام
بله
امکان تعلیق وجود دارد


16:23:05   1399/3/8

موافق (0) مخالف (0)


حذف مجازات تبعی مجازات تبعی قتل محرومیت از کار دولتی مجازات تبعی قتل

سوالات مرتبط

سلام
سلام .. کارمند دانشگاه علوم پزشکی هستم. از سال 93 تا مرداد 98 به اتهام قتل همسرم در زندان بودم .. و پس از اخذ رضایت از اولیا دم به علت مجازات تبعی 7سال از کار دولتی محروم شدم ..... حال با توجه به رضای...
عفو یا بخشش مجازات تبعی.
کارمند هستم و در یک دعوای خانوادگی متاسفانه باعث قتل همسرم شدم ... از سال 93 تا 98 در زندان بودم .... رضایت اولیای دم رو با پرداخت دیه گرفتم ..... اکنون با 7سال مجازات تبعی مواجه هستم. با دستور معاون ...
سلام
سلام .. کارمند دانشگاه علوم پزشکی هستم. از سال 93 تا مرداد 98 به اتهام قتل همسرم در زندان بودم .. و پس از اخذ رضایت از اولیا دم به علت مجازات تبعی 7سال از کار دولتی محروم شدم ..... حال با توجه به رضای...
سلام
سلام .. کارمند دانشگاه علوم پزشکی هستم. از سال 93 تا مرداد 98 به اتهام قتل همسرم در زندان بودم .. و پس از اخذ رضایت از اولیا دم به علت مجازات تبعی 7سال از کار دولتی محروم شدم ..... حال با توجه به رضای...
عفو یا بخشش مجازات تبعی.
کارمند هستم و در یک دعوای خانوادگی متاسفانه باعث قتل همسرم شدم ... از سال 93 تا 98 در زندان بودم .... رضایت اولیای دم رو با پرداخت دیه گرفتم ..... اکنون با 7سال مجازات تبعی مواجه هستم. با دستور معاون ...