مشاوره حقوقی رایگان - تخلفات اداری

یک مقام اداری آموزش و پرورش با سوء استفاده از مقام و موقعیت خود دستور غیرقانونی به کارمند خود داده در اثر عمل نکردن کارمند به دستور مافوق به تخلفات اداری کشیده و رای کسر از حقوق صادر شده است. آیا در دیوان عدالت اداری قابل طرح شکایت و پیگیری است؟ قانون مقدم است یا نظر مافوق اداری؟

پاسخ ها :

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


سلام" پاسخ قانونی فرض سؤال شما مشمول ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود . کارمندان دستگاههای اجرایی در صورت مواجهه با حکم یا امر غیرقانونی و خلاف مقررات اداری مقام ما فوق خود مکلفند کتباً مراتب مغایرت دستور یا حکم صادره را با قوانین و مقررات اداری به اطلاع مقام مافوق خود و آمر برسانند و در صورتیکه آمر کتباً اجرای دستور خود را به کارمند مزبور تأکید نمود ، کارمند مربوطه موظف به اجرای دستور مافوق خود خواهد بود و از این بابت مسئولیتی متوجه کارمند نخواهد بود و آمر پاسخگوی دستور صادره خواهد بود .


01:29:18   1397/1/15

موافق (0) مخالف (0)


تخلف اداری

سوالات مرتبط

تخلف اداری
با عرض سلام. بنده با ده سال سابقه رسمی در شرکت از گلدانی قلمه ای زدم و در خاک کاشتم، بعد از رشد و پرورش آن قلمه تبدیل به گل شد و میخواستم آن را از شرکت به خانه منتقل کنم ولی حراست شرکت اجازه نداد وبند...
برگشت به شورای اسلامی شهر
اینجانب مدتی رییس شورای شهر یک شهر در شمال کشور بودم و پیش از آن در همان شهر هم شهردار بودم و با ورود سازمان بازرسی به شهرداری برخی از اشتباهات کاری اداری را در زمان تصدی سمت شهرداری اینجانب با حمایت ...
بند 8 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان
باسلام اینجانب کارمند پیمانی اداره دولتی هستم. سرپرست اداره در جلسه کمیته انضباطی براساس وصول گزارشی مبنی بر ترک خدمت در خلال ساعت موظف اداری در یک روز کاری با استناد به بند 8 ماده 8 قانون رسیدگی به ت...
تخلفات اداری
باسلام من ده سال قبل پرونده تخلف اداری دارم بهم توبیخ درج در پرونده زدم و اداره می‌خوام پست شغلی بگیرم بهم تایید نمیکنم باید چکار کنم شکایت به دیوان عدالت اداری چکار کنم...
حکم اخراج
باسلام من برمبنای یک حکمی از تخلفات اداری یکی از استان های کشور به دلیل عدم حضور در جلسه بدوی محکوم به انفصال دایم شده ام بعد اعتراض در تجدید نظر تخلفات باز حکم بنده تاید شده و پس از ارجاع به دیوان مج...