مشاوره حقوقی رایگان - تصرف عدوانی

سلام.خلاصه دادنامه بشرح ذیل: عنوان اتهامی را محرز می داند و با استناد به بند (ت) ماده 14-19-211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر بر ماده 693 از قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین را علاوه بر رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حالت سابق به دو سال حبس تعزیری محکوم لیکن با توجه به قلت آثار زیانبار جرم و کهولت سن متهم ردیف اول عدم پیشینه سوء با اتکاء به مواد 54 و 46 ناظر به مواد 37 و بند ث-چ و ح ماده 38-40 از مستند اخیر حبس محکومی متهم ردیف سوم بیست و سه ماه از حبس محکومی ردیف اول و ...
خواهشمند است اطلاع دهید حبس محکومی ردیف اول چقدر و چگونه است

پاسخ ها :

توحید جلایری نیا

جناب آقای توحید جلایری نیا:

استان : خراسان رضوی


با سلام؛
بسته به ارتکاب جرم از سوی اشخاص و میزان تاثیر هر یک در ارتکاب آن متهمین پس از اثبات جرم در صورت شراکت و یا اقدام مستقل به متهمین ردیف اول یا دوم و یا سوم و .... تقسیم می شوند که در این راستا با عنایت به میزان حضور و فعل زیانبار نسبت به آن ها مجازات تعیین می شود و هر یک به صورت مستقل بار مسئولیت خود را متحمل می شوند در فرض پرونده شما متهم ردیف اول از شرایط تخفیف جرم و متهم ردیف سه فاقد این شرایط است. به همین دلیل قانون برخوردی متفاوت با انها دارد هرچند از لحاظ فعل زیانبار متهم ردیف اول از ردیف سوم بیشتر باید مجازات شود


19:15:36   1396/5/9

موافق (0) مخالف (0)


تصرف عدوانی رفع تصرف عدوانی دادنامه تصرف عدوانی

سوالات مرتبط

اتهام ماده 690 جزایی از طرف دادستان در راستای تغییر نقشه هادی روستایی و انتقال کوچه به ملک خریداری
عرض میشود که ملک زمینی را در جوار منزلمان که بر اساس نقشه طرح هادی در سال 1383 الحاق به مسکونی بوده است را خریداری کردیم و در آن زمان دو عدد درخت نخل کاشتیم و پس از یک یا دو سال بنیاد مسکن نقشه اصلی...
آیا ورود عنف وتصرف عدوانی ملک توسط مالک با ارازل اوباش اثبات بشه چه مجازاتی و شامل تخلیه و تحویل میش
با سلام ... هستم ملکی را فروختم بدلیل اینکه یک سوم ثمن معامله به من پرداخت نشده من به عنوان حق حبس ضمانت ملک را تحویل ندادم در زمان غیاب مستاجرین ملک مالک با توسل به ده نفر اراذل اوباش با تخریب دیوار...
حقوق سرایدار
با سلام. با توجه به این که مجتمع فوق دارای یک واحد تجاری و 3 واحد مسکونی بود اما کسی سکونت نداشت به دلیل انحلال شرکت و مالک آن، طبق قرارداد 5 ساله با حقوق و مزایای قانونی با بنده منعقد کردن و یک واحد...
تصرف عدوانی
مغازه ای حدود ده سال بسته بوده و بعد از آن صاحبش مغازه را باز کرده و من شرکیم از ایشان که خود را وکیل خانوادگی معرفی کرده اجاره کردیم و بعد از یک ماه خانمی کلیمی (اسرائیلی) آمده و ادعای صاحب ملک میکند...
تصرف عدوانی
سلام. آیا در دعوای تصرف عدوانی، خواهان دعوای تصرف عدوانی میتواند برای اجرت المثل ایام تصرف تقاضای صدور قرار تامین خواسته (ماده 108 آیین دادرسی مدنی) نماید؟...