مشاوره حقوقی رایگان - گرفتن حق

خانه ای در یک روستا خراسان شمالی را پدرم به عنوان مهریه و نفقه به مادرم داده که مابین آنها دست نوشته‌ای وجود دارد ولی عمویم در آن است بلند نمیشود به دلایل مختلف من باید چکار کنم مادرم هم فوت کرده ولی دست نوشته و شاهدین وجود دارن.

پاسخ ها :

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


سلام" اگر ملک سند مالکیت دارد ، مالک و در صورت فوت ، تمامی وراث وی می باید دعوی خلع ید در دادگاه محل وقوع ملک به طرفیت متصرف اقامه نمایند و فتوکپی برابر اصل گواهی انحصار وراثت و سند مالکیت را نیز ضمیمه دادخواست نمایند و اگر ملک سند مالکیت ندارد و چنانچه متصرف سابق ، قبل از تصرف عدوانی خوانده ، در ملک سبق تصرف داشته باشد ، وی و در صورت فوت ، وراث او می توانند بر علیه متصرف ، دعوی حقوقی تصرف عدوانی مطرح نمایند .


15:31:12   1396/10/17

موافق (0) مخالف (0)

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


با سلام
در صورت نیاز به مشاوره کامل و دریافت اوراق و لایحه در صورت تمایل با بنده تماس بگیرید


20:25:07   1396/10/17

موافق (0) مخالف (0)


مطالبه مهریه توسط وراث

سوالات مرتبط

گرفتن حق
خانه ای در یک روستا خراسان شمالی را پدرم به عنوان مهریه و نفقه به مادرم داده که مابین آنها دست نوشته‌ای وجود دارد ولی عمویم در آن است بلند نمیشود به دلایل مختلف من باید چکار کنم مادرم هم فوت کرده...
مهریه
با سلام. اگر زن در عقد موقت مهریه خود را بدون گرفتن هیچ پولی بخشیده باشد، بعد از فوت زن ورثه ایشان میتوانند اقدام به گرفتن مهریه کنند؟...
مطالبه مهریه توسط چند درجه بعد
با سلام و ادب محضر اساتید بزرگوار همانگونه که مستحضر می باشید، در صورت فوت دختر، ورثه می توانند مهریه او را از شوهر دختر مطالبه کنند، سوال اینجاست که اگر ورثه مطالبه نکنند و خود ورثه هم فوت کنند، آیا ...