مشاوره حقوقی رایگان - زمین های مشاع

آیا حد و حدود زمینهای مشاع را میتوان مشخص کرد؟

پاسخ ها :

سیدمظاهر کیانژاد تجنکی

جناب آقای سیدمظاهر کیانژاد تجنکی:

استان : مازندران


سلام،سؤال غیرقابل پاسخ است،منظورپرسشگرعزیزافراز یاتفکیک ویا تحدیدحدوداربعه است؟معلوم نیست، درصورت امکان سؤال راروشن ترمرقوم نمایند.موفق باشید


20:22:07   1396/10/6

موافق (0) مخالف (0)

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


سلام" حدود اربعه اراضی مالکین مشاعی نسبت به حدود اربعه اراضی مجاورین و همسایگان قابل تشخیص و تعیین است و نسبت به خود شرکاء مشاعی نیز پس از افراز زمین امکان پذیر است و تا زمانیکه نسبت به زمین مشاعی ، افراز قانونی صورت نگرفته و تقسیم نشده ، تمامی شرکاء و مالکین مشاعی در جزء جزء زمین با هر مقدار قدر السهم شریک هستند .


00:53:24   1396/10/7

موافق (0) مخالف (0)

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


همکاران پاسخ کامل و مقتضی را ارئه نمودند


15:13:29   1396/10/11

موافق (0) مخالف (0)


زمین مشاع

سوالات مرتبط

زمین سه دونگی
سلام زمینی خریدم که سه دونگ آن به نام من است شریک بنده نه قصد فروش دار نه خرید قصد خرید سهم من را در این شرایط کسی هم نیست که سهم من را بخرد .. ایا میتوانم کار دیگری انجام دهم با سپاس .....
درخواست افراز زمین
سلام 6 دانگ زمین هست که دو تا از ورثه هرکدوم 2 دانگ سهم دارن و 2 دانگ باقیمانده ما با برادرمون مشاع هست یعنی هرکدوم 1 سهم داریم...اون دوتا ورثه نزدیک سی ساله که خارج از کشور زندگی میکنن و پیگیر زمینشو...
تعیین حدود زمین در سند مشاع
سلام بیس سال پیش زمینی به متراژ 1500متر خریداری کردیم کشاورزی بوده تبدیل به مسکونی شده کل زمین 3000 بوده که سه دانگ گرفتیم و سند سه دانگ هم داریم داخل سند هم قید شده سه دانگ از شش دانگ ولی حدود زمی...
فروش زمین بصورت مشاع
با سلام من و برادرم از مادر خود زمینی به ارث بردیم حدود 120 متر سال 90 که حکم انحصار وراثت از دادگاه گرفتیم نصف به نصف ولی برادرم به بهانه های مختلف نه خود زمین را می خرید نه قبول می کرد به کسی دیگری ...
تقسیم زمین و مشاعات
سلام..زمین سنددار به متراژ 5500 متر دارای دو مالک به متراژ1000 و 4500 متر بوده که البته افراز صورت نگرفته است.برای افراز زمین تصمیم بر قراردادن یک کوچه 6 متری در زمین وجود دارد.ایا برای ایجاد کوچه از ...