مشاوره حقوقی رایگان - گم کردن سفته امضا شده توسط بانک

با درود و احترام. اینجانب در بانک صادرات، ضامن شخصی برای وام مسکن شدم. و سفته با مبلغ بسیار بالا حدود 40میلیون تومان امضا کردم. بعد از مدتی خبر دادند که وام تعلق نگرفته. ولی زمانی که برای ابطال مدارک مراجعه نمودم. رییس بانک گفت که مدارک به همراه سفته ها گم شدن و شماره سریالی از سفته ها در دسترس نیست. لطفا بفرمایید چکار کنم. لازم به ذکر است که وام گیرنده بی خیال هست و اصلا دنبال قضیه رو نمیگیره که بیشتر شک منو برانگیخته.

پاسخ ها :

ابوالفضل  نجفی خشنو

جناب آقای ابوالفضل نجفی خشنو:

استان : تهران


نسبت به سفته فوق اعلام مفقودی کنید وگواهی بگیرید


15:37:22   1396/9/18

موافق (0) مخالف (0)

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


سلام " در فرض سوال ممکن است بانک به علت عدم تعلق وام به متقاضی ، مدارک پرونده و از جمله سفته ها را به متقاضی وام مسترد نموده باشد که معمولا رویه بدین صورت است . اگر رئیس شعبه بانک یا متصدی بانکی تحویل گیرنده مدارک اقرار به مفقود نمودن مدارک پرونده از جمله سفته ها را دارد از لحاظ اداری می توانید به بازرسی سرپرستی شعب بانک صادرات ایران مراجعه و طرح شکایت از بابت اقدامات اداری مقصر یا مقصرین نمائید . چنانچه شکایت اداری مزبور به نتیجه ای نرسد لاجرم باید در دادسرای محل وقوع بانک به طرفیت شعبه بانک مزبور اعلام مفقودی سفته ها را نمائید . البته در خصوص مدارک پرونده چونکه متقاضی تسهیلات ذینفع است ایشان باید شکایت نماید و در خصوص سفته ها شما . البته ممکن است عمل تقصیر شخص مفقود نمودن سفته ها در عدم استرداد مدارک پرونده و سفته ها به صاحبانش مشمول وصف نوعی شکایت در مراجع ذیصلاح قضائی نیز بشود .


18:05:23   1396/9/18

موافق (0) مخالف (0)

پرسشگر :

باسلام دوباره.چگونه اعلام مفقودی سفته بکنم؟آیااگرروزی ازسفته هاسوءاستفاده بشه میتونم علیه بانک به جرم خیانت درامانت شکایت کنم؟لازم به توضیحه که بنده به بازرسی کل کشورنیزشکایت کردم وبه نهادریاست جمهوری نیزدراین موردنامه زدم که درنهایت بازرسی بانک گفته ماگم شدن مدارک وازجمله سفته هاروتاییدکردیم.


01:29:14   1396/12/12

پرسشگر :

باتوجه به اینکه هیچ شماره ای ازسفته هادردسترس نیست ومبلغ سفته هم به گفته رییس بانک به طوردقیق معلوم نمی باشدتنهامدرکی که بنده دارم رسیدی هس که رییس وقت بانک امضاکرده که درتاریخ 93سفته های این آقادربانک مفقودگردیده است.لطفابنده راراهنمایی فرماییدبرای اعلام مفقودی کجامراجعه کنم وچه مراحلی بایدطی شود.


01:34:33   1396/12/12

پرسشگر :

باسلام وعرض خسته نباشید.بعضی ازسوالات طولانی هستن ونمیشه اینجابپرسیم لطفاروش مشاوره حضوری یاتلفنی روبفرمایید.


21:47:58   1397/3/13


سفته ضامن مفقود شدن سفته