مشاوره حقوقی رایگان - معاوضه سرقفلی و حق کسب و پیشه مغازه حدودا28متر بقیمت 125میلیون تومان بااپارتمان 95متربقیمت 100میلیون

باسلام.من درتاریخ 91/8/9مغازه ام رابایک اپارتمان معاوضه کرده ام که برای هرکدام یک مبایعه نامه جدادربنگاه نوشته شد.فروشنده اپارتمان رابمساحت حدودا95متربه من داده که بعدازگرفتن سندرسمی درتاریخ 92/4/30مساحت اپارتمان 90مترو92سانتیمترازطرف سازمان ثبت اسنادتعیین شده ومقدار34مترو45سانتیمترزمان تجدیدبناعقب کشی ازطرف شهرداری اعلام ودرپشت سنددرج شده است.بنده بعدازرویت کپی سندشفاهی وکتبی طی اظهارنامه ثبتی معترض وتقاضای خسارت کردم.ولی نامبرده ازجبران خسارت طفره رفت.من نیزوکیل گرفتم وشکایت کردم.ماده قانونی اعلامی وکیل درست نبودودعوی من ردشدتجدیدنظرنیزرای اولیه راتاییدکرد.بازهمان وکیل باخیارتدلیس دادخواست دادکه ان هم ردشده وبازتجدید نظر حکم راتاییدوبه حقم نرسیدم.دوباره وکیل دیگری گرفتم وباخیارعیب مستر(مخفی)شکایت کردیم.دادگاه بازبه استنادفوت وقت این شکایت رانیز ردوتجدیدنظرنیزرای راتاییدکرد.حال نامبرده جری شده وشکایتی مبنی بردرخواست روزانه40 هزارتومان ضرروزیان جهت انجام تعهدات که درقسمت چاپی قولنامه تعیین کرده بودیم نموده ودادگاه نیزشکایتش راواردوبنده رادرمورخ96/5/26 طی ابلاغیه که من دراینترنت دیده ام وهنوزدریافت نکرده ام محکوم به پرداخت روزانه چهل هزارتومان ازمورخ92/4/30 تاکنون ودومیلیون تومن هم هزینه دادرسی کرده اند.لازم به توضیح است که.1-طرح عقب کشی درمورخ 91/5 مصوب شده یعنی چندماه قبل ازمعامله ماودرمورخ96/9/1به شهرداری ابلاغ شده یعنی سه هفته بعدازمعامله.2-بنده ازمقام معظم رهبری استفتایه نموده ام که جوابیه فرموده اندکه (صرف اینکه درمتن قراردادنوشته شده که خیارساقط است باعث اسقاط خیار نمیشود.ولی اگرحقیقتاچنین مطلبی بصورت شرط ضمن عقدمطرح شده یاعقدمبنی بران خوانده شده باشد خیارساقط میشود.لکن اگر حق عرش راساقط نکرده ایدحق دریافت تفاوت قیمت برای شماثابت است)وبنده این استفتایه رابه دادگاه ارایه کرده ام.ولی تاکنون احقاق حق نشده ام.ونامبرده بازیک شکایت دیگرباعنوان التزام به تنظیم سنددرهمان شعبه نموده است.بنده درحالی که مغازه رادرزمان معین درقولنامه تحویلش داده ام وایشان نیزاپارتمان راتحویل داده اندوتاکنون عدم انتقال سند فیمابین بعلت تعلل نامبرده به جبران خسارت من ویافسخ معامله وزمان سپری حدود 4سال بعلت طول کشیدن مدت زمان دادگاه هایمان بوده چرادادگاه مرابه پرداخت خسارت محکوم میکند.چه کنم

پاسخ ها :

سیدفرشید  غفاری

جناب آقای سیدفرشید غفاری:

استان : تهران


سلام علیکم.اعتراض شما از بابت ایجاد خسارت از سوی طرف هیچ ارتباطی با ایفایا عدم ایفای تعهد شما نداردوشما می بایستی طبق قرارداد به مفاد آن جامه عمل می پوشاندید.برای مشاوره بیشتر شایسته است اصل قرار داد واستفتاء رویت شود.یاالله


17:12:28   1396/5/30

موافق (0) مخالف (0)


معاوضه مغازه با آپارتمان معاوضه سرقفلی مغازه با آپارتمان مطالبه خسارت مطالبه ضرر و زیان خیار فسخ معامله اسقاط خیار فسخ معامله اسقاط خیارات الزام به تنظیم سند فسخ معامله عقب نشینی ساختمان خسارت عقب نشینی ساختمان عقب کشی ساختمان

سوالات مرتبط

معاوضه سرقفلی و حق کسب و پیشه مغازه حدودا28متر بقیمت 125میلیون تومان بااپارتمان 95متربقیمت 100میلیون
باسلام.من درتاریخ 91/8/9مغازه ام رابایک اپارتمان معاوضه کرده ام که برای هرکدام یک مبایعه نامه جدادربنگاه نوشته شد.فروشنده اپارتمان رابمساحت حدودا95متربه من داده که بعدازگرفتن سندرسمی درتاریخ 92/4/30مس...
طلب خَسارت از اداره راه و شهرسازی
من در استان بوشهر در یک جاده دو طرفه برون شهری بدلیل نداشتن تابلو در جاده جاده شیب کافی نداشته و پل گذر اب نیز کپه خاک محافظ نداشت چپ کردم و ماشین پراید من واژگون شد که خودم نیز اسیب دیدم...
مطالبه خسارت
سلام جهت تنظیم دادخواست مطالبه خسارت که مبلغ خسارت توسط کارشناس تامین دلیل تعیین شده است، به غیر از مقدار خسارت تعیین شده و هزینه دادرسی و کارشناسی، برای تاخیر و یا سایر حقوق قانونی چه مواردی را می ...
تخلف ضابط
سلام. اگر مامور کلانتری همان ضابط دادگستری با همدستی یکی از طرفین پرونده منزلی را اشتباه تخلیه کند و وسایل زندگی را به مکان نامعلومی ببرد و به طرف پرونده بسپارد برای خسارت به کجا باید مراجعه کنم؟...
مطالبه خسارت
سلام با تنظیم دادخواست تامین دلیل، مقدار ریالی خسارت وارده از ناحیه خوانده توسط کارشناس تعیین گردید. هم اکنون میخواهم دادخواست مطالبه خسارت تنظیم کنم. با توجه به این که پرونده تامین دلیل مختومه شده سو...