مشاوره حقوقی رایگان - صلح ملک به همسر در ازای مهریه

صلح ملک
سلام . من میخواستم صلح نامه ای تنظیم کنم که ملکی که بنام خودم هست رو بنام خانمم صلح کنم در ازای مهریه اش. خواستم بدونم در متن صلح نامه مال الصلح رو بنویسم مهریه همسر ؟

پاسخ ها :


صلح ملک به همسر در ازای مهریه صلح ملک به عنوان مهریه صلح ملک به همسر مال الصلح صلح ملک مهریه صلح

سوالات مرتبط

معامله غیر نافد
با سلام و عرض ادب. همسر متوفی نسبت به مزایده ملکی اعتراض ثالث نموده و با ارائه سند عادی که معلوم است به تازگی جعل شده مدعی شده که 15 سال پیش این ملک بابت مهریه از سوی قیم فرزندانش که عمه ایشان بوده با...
صلح ملک به همسر در ازای مهریه
صلح ملک سلام . من میخواستم صلح نامه ای تنظیم کنم که ملکی که بنام خودم هست رو بنام خانمم صلح کنم در ازای مهریه اش. خواستم بدونم در متن صلح نامه مال الصلح رو بنویسم مهریه همسر ؟...
صلح ملک به عنوان مهریه
با سلام. همسر بنده سهم الارث بنده را از یک باب ساختمان در اجرای ثبت توقیف نموده. در زمان توقیف در اجرای ثبت، وراث پدرم به عنوان مهریه مادرم این واحد ساختمان را به عنوان مهریه مادرم به مادرمان صلح کرده...
واگذاری ملک
سلام و عرض ادب ایا من می توانم سه دانگ منزلم را به نام همسرم ببخشم به شرط اینکه حق فروش نداشته باشد ولی بعد مرگ من کسی نتواند او را از ملک بیرون کند حتی خود من لطفا اگر می شود باید چه نوع قراردادی نو...
آپارتمان در ازای مهریه
بنده ملکی رو به نام همسرم با مبلغ کمی صلح کردم و حتی یک ریال پول نگرفتم. آیا میتونم در دعوی مهریه با استناد به اصل 265 و 282 به عنوان مهریه دفاع کنم و اگر پذیرفته نشد تقاضای استرداد ملک یا وجه واقعی م...