مشاوره حقوقی رایگان - انسداد كوچه

با سلام، در يك پلاك تفكيكی كوچه ای است كه از آن راه عبور و مرور توسط نهر متروكه ای به كوچه ای ديگر از پلاك تفكيكی ديگر كه همجوار آن است وجود دارد. اهالی كوچه ی اول اكثراً درخواست انسداد اين گذر را به اين علت كه در طرح تفكيكی شهرداری بن بست است، داده اند ولی اهالی كوچه ی دوم متفقاً درخواست فتح معبر را كه به طور غير قانونی توسط برخی اهالی كوچه ی اول به وجود آمده را كرده اند. در طرح تفصيلی شهرداری وضعيت كوچه مشخص نشده و گفته ی برخی مسؤلين شهرداری در اين مورد متناقض است. امر به كارشناس شهرسازی شهرداری كه خود از ساكنين جديد كوچه ی اول است ارجاع و علی الظاهر حكم به انسداد معبر شده است. حكم قانونی اين دو كوچه ی همجوار را و اين كه آيا انسداد معبر عمومی كه نهر متروكه باشد وجود دارد يا نه؟ بفرماييد. با نهايت سپاس و قدردانی.

پاسخ ها :

سیدمظاهر کیانژاد تجنکی

جناب آقای سیدمظاهر کیانژاد تجنکی:

استان : مازندران


سلام،تصمیم نهایی دادگاه براساس نظریه کارشناس است،اگرنظریه کارشناس راقبول نداریداعتراض کنید وتقاضای هیئت کارشناسان رااستدعا کنید،ضمنا میتوانیدازسازمان محیط زیست ویاسازمان آب هم تأمین دلیل وکارشناسی نماییدزیرا نهرآب به این سازمانها مرتبط میباشد.موفق باشید


01:42:35   1396/11/26

موافق (0) مخالف (0)

محمود  مسعودي

جناب آقای محمود مسعودي :

استان : کرمان


سلام نفرموده اید که حکم را دادگاه داده یاخیر .اگر اینگونه بوده نظر کارشناس ذی نفع در رموضوع اعتبار ندارد . اما به نظر می رسد اگر از قدیم وجود داشته است لحاظ نشدن در طرح شهرداری نمی تواند نافی این حق باشد/


19:44:22   1396/11/30

موافق (0) مخالف (0)


انسداد کوچه انسداد معبر عمومی

سوالات مرتبط

انسداد كوچه
با سلام، در يك پلاك تفكيكی كوچه ای است كه از آن راه عبور و مرور توسط نهر متروكه ای به كوچه ای ديگر از پلاك تفكيكی ديگر كه همجوار آن است وجود دارد. اهالی كوچه ی اول اكثراً درخواست انسداد اين گذر را به ...
کوچه بن بست
با سلام. مدرسه من در کوچه ای واقع شده به عرض 15 متر و طول 200 متر که قسمت آخر کوچه جدیدا اهالی کوچه پارک کوچکی درست کرده اند و با پروفیل یک محافظ فلزی برای جلوگیری از سرقت زده اند که درب عبور و مرور ب...
انسداد كوچه
با سلام، در يك پلاك تفكيكی كوچه ای است كه از آن راه عبور و مرور توسط نهر متروكه ای به كوچه ای ديگر از پلاك تفكيكی ديگر كه همجوار آن است وجود دارد. اهالی كوچه ی اول اكثراً درخواست انسداد اين گذر را به ...