مشاوره حقوقی رایگان - اشتباه تایپی و معنایی در متن قرارداد

سلام، اگر در متن یک قرارداد مدت دار و قابل تمدید در صورت توافق طرفین و به طور ضمنی و شفاهی، اشتباهی در درج مدت قرارداد به شکل زیر رخ دهد، معنی آن چه خواهد بود:
مشکل این است که تاریخ شروع قرارداد نامعلوم است.

از تاریخ لغایت 1/11/1395 است. مدت 60 روز از شروع قرارداد به عنوان دوره آزمایشی می باشد. با توجه به تخصصی بودن موضوع کار این قرارداد در صورت موافقت طرفین با توجه به بندها و تعهدات همین قرارداد، قابل تمدید برای مدت یکسال می باشد.

پاسخ ها :

سیدمظاهر کیانژاد تجنکی

جناب آقای سیدمظاهر کیانژاد تجنکی:

استان : مازندران


سلام،چون مدت قراداد60روز‌ نوشته شده ولغایت قراردادهم ذکرشده،مطلب گویااست ومشکلی ایجادنمی کند.موفق باشید


01:27:49   1396/11/6

موافق (0) مخالف (0)


مدت قرارداد اشتباه در مدت قرارداد

سوالات مرتبط

اشتباه تایپی و معنایی در متن قرارداد
سلام، اگر در متن یک قرارداد مدت دار و قابل تمدید در صورت توافق طرفین و به طور ضمنی و شفاهی، اشتباهی در درج مدت قرارداد به شکل زیر رخ دهد، معنی آن چه خواهد بود: مشکل این است که تاریخ شروع قرارداد نامع...
مدت قرارداد مشارکت در ساخت
در قرارداد مشارکت در ساخت، مدت اجرای ساخت از زمان اخذ مجوز ساخت تا تحویل واحدها 12 ماه کاری قید شده است که سازنده تاکنون 4 ماه تاخیر داشته و مدعی هستند که مدت اجرا 12 ماه کاریست و هنوز وقت دارم. ممنون...
مدت قرارداد وکیل
با سلام آیا در ورقه اعطای وکالت به وکیل جهت پیگیری پرونده های قضایی امکان درج مدت وکالت یا تاریخ انتهای وکالت وکیل موصوف می باشد؟ اگر بله به چه صورت عمل می شود؟...
درج مدت قرارداد در قرارداد دائم
در قراردادی که نوع آن دائم است، قید مدت قرارداد در آن چه حکمی دارد؟...
اشتباه تایپی و معنایی در متن قرارداد
سلام، اگر در متن یک قرارداد مدت دار و قابل تمدید در صورت توافق طرفین و به طور ضمنی و شفاهی، اشتباهی در درج مدت قرارداد به شکل زیر رخ دهد، معنی آن چه خواهد بود: مشکل این است که تاریخ شروع قرارداد نامع...