مشاوره حقوقی رایگان - قانون تعليق اجرای مجازات مصوب 1346,04,26با اصلاحات و الحاقات بعدي

با سلام آیا ماده 7 این قانون همچنان برقراره؟
ماده 7 - تعليق اجراي مجازات شامل مجازاتهاي تبعي و تكميلي نيز خواهد بود.

بنابراین حبس درجه 5 که 8 ماه حبس و بقیش تعلیق شده از زمان تعلیق موجب رفع سو اثر از سواق محرم میشود مگر اینکه حکم تعلیق لغو شود. و گواهی عدم سوء پیشینه موثر صادر میشه؟

پاسخ ها :

علی کشاورز

علی کشاورز :

استان : تهران


قانون مذکور با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 نسخ شده است


21:03:52   1401/12/26

موافق (0) مخالف (0)


تعلیق اجرای مجازات

سوالات مرتبط

در مورد حکم تعلیقی
سلام آیا میشه 13سال حکم بریده بشه و 10سال تعلیقی 3 سال تعزیری باشه حکم بخاطر حمل موادمخدر بوده اولین بار بوده که گرفتنش خودش مصرف کننده مواده هروئین هست این به چه معنیه؟؟؟ ...
مواد مخدر
به جرم حمل و استعمال 9گرم و 70سانت شیشه بدون سابقه به سه سال حبس و یک میلیون و نیم جریمه محکوم شدم آیا میشود در دادگاه تجدید نظر حکم تعلیق بگیرم؟...
قانون تعليق اجرای مجازات مصوب 1346,04,26با اصلاحات و الحاقات بعدي
با سلام آیا ماده 7 این قانون همچنان برقراره؟ ماده 7 - تعليق اجراي مجازات شامل مجازاتهاي تبعي و تكميلي نيز خواهد بود. بنابراین حبس درجه 5 که 8 ماه حبس و بقیش تعلیق شده از زمان تعلیق موجب رفع سو اثر از...
شرایط تعلیق اجرای مجازات
باعرض سلام بر کارشناس محترم، و با آرزوی قبولی دعاها و حاجتهای ایشان در پیشگاه خداوند. ماده 46 قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد: در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند درصورت وجود شرایط مقرر ب...
رضایت شاکی و احکام کیفری
در یک شکایت انتقال مال غیر دادگاه به شرح زیر رای داده است در خصوص اتهام آقای ........ ساکن........ بدون سابقه محکومیت کیفری دایر بر انتقال مال غیر از طریق اجاره دادن ملک ...... و شکایت بی شائبه آقا...