مشاوره حقوقی رایگان - نفقه

اگر کسی قبلا زنش را طلاق داده باشد و مهریه او را بصورت اقساط پرداخت کند و در همین حین زوجه دیگری اختیار کرده باشد و به او نفقه ندهد. در صورت شکایت زن دوم نفقه زن دوم در اولویت است یا قسط مهریه زن اول؟ ممنون از پاسخگوییتان

پاسخ ها :

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


سلام" در فرض سؤال نفقه زن به مدت شش ماه و مهریه زن تا مبلغ دویست هزار ریال به نرخ تاریخ تصویب قانون اجرای احکام مدنی و معادل آن به نرخ روز در ردیف سوم از بندهای چهارگانه اولویت توقیف اموال محکوم علیه به توسط محکوم لهم به شمار می آید . با شرایط ذکر شده در بالا ، توقیف اموال محکوم علیه در جهت اجرای حکم نفقه نسبت به مهریه در اولویت قرار دارد و در صورت عدم تکافوی اموال توقیف شده جهت اجرای چند محل از محکومیت های مالی ، نسبت به باقیمانده اجرای حکم محکومیت های مالی ، به تقاضای محکوم له یا محکوم علیهم صدور حکم جلب محکوم علیه مجاز خواهد بود .


20:10:42   1396/9/24

موافق (0) مخالف (0)

توحید جلایری نیا

جناب آقای توحید جلایری نیا:

استان : خراسان رضوی


توضیحات همکار ارجمندم کامل و وافی بوده از این رو اطاله کلام نمی نمایم


18:42:19   1396/9/25

موافق (0) مخالف (0)


مهریه نفقه طلاق