مشاوره حقوقی رایگان - تسبیب در ایراد صدمه غیرعمدی

ضمن سلام چنانچه به علت بارش برف و یخبندان (بالاخص در مناطق کوهستانی و فصول سرد) سطوح معابر و شوارع عمومی لغزنده شده و در اثر سرخوردن و لغزیدن پای عابر پیاده موجب مصدومیت وی شود آیا شهرداری مربوطه ضامن صدمات وارده می باشد یا خیر و درصورت مثبت بودن شرایط مسئولیت و مستندات و مواد قانونی مربوطه را اعلام فرمایید. باتشکر

پاسخ ها :

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


سلام" در فرض سؤال شهرداری مسئول سر خوردن شما نیست و شما می توانستید با پوشیدن کفش یا پوتین یخ شکن مانع از ایجاد حادثه شوید گرچه امکانات سخت افزاری و نیروی انسانی و بودجه شهرداریها اجازه دهد تا سر حد امکان نسبت به نمک پاشی و شن پاشی و برف روبی شوارع اصلی و بعضاً برخی پیاده روهای شوارع اصلی مبادرت می نمایند ولی قطعاً به این امر واقفید به دلیل کمبود امکانات برف روبی تمامی شوارع و پیاده روهای شهر از توان شهرداری ها خارج است و کسبه و مردم باید خود با تشریک مساعی مبادرت به برف روبی جلوی درب مغازه یا منزل شان را نمایند .


11:20:17   1396/9/22

موافق (0) مخالف (0)

توحید جلایری نیا

جناب آقای توحید جلایری نیا:

استان : خراسان رضوی


خیر مشمول نمی شود چراکه سرمای هوا و یخبندان خود نیازمند رعایت احتیاط از جانب عموم افراد جامعه است و تنها وظیفه شهرداری نیست


18:26:34   1396/9/25

موافق (0) مخالف (0)


تسبیب تسبیب در صدمه غیرعمد

سوالات مرتبط

تسبیب در ایراد صدمه غیرعمدی
ضمن سلام چنانچه به علت بارش برف و یخبندان (بالاخص در مناطق کوهستانی و فصول سرد) سطوح معابر و شوارع عمومی لغزنده شده و در اثر سرخوردن و لغزیدن پای عابر پیاده موجب مصدومیت وی شود آیا شهرداری مربوطه ضامن...
ماده 307 قانون مدنی
قاضی محترم در رای صادره: تسبیب ذیل ماده 307 قانون مدنی باید مستقیم و بلاواسطه باشد. و خوانده را تبرئه کرد. سوال: 1- تفسیر درست و قابل استناد از این ماده قانونی در دادگاه چیست؟ 2- نمونه رای صادره مبنی ...
تسبیب در ایراد صدمه غیرعمدی
ضمن سلام چنانچه به علت بارش برف و یخبندان (بالاخص در مناطق کوهستانی و فصول سرد) سطوح معابر و شوارع عمومی لغزنده شده و در اثر سرخوردن و لغزیدن پای عابر پیاده موجب مصدومیت وی شود آیا شهرداری مربوطه ضامن...