مشاوره حقوقی رایگان - اعسار در مهریه

سلام شوهر من در جلسه اول دادگاه مهریه نیامد و رای غیابی به نفع من شد و بعد اعسار گذاشت و جلسه تشکیل شد و نیامد بازم و نتوانست اعسار را ثابت کند و رای به نفع من شد باز غیابی بود الان که وقت اعتراض دارد آیا باز هم میتواند اعسار کند یا نه با اعتراض پرونده مهریه میرود دادگاه تجدیدنظر و بعد قطعی میشود ممنون مرا راهنمایی کنید ....

پاسخ ها :

ابوالفضل  نجفی خشنو

جناب آقای ابوالفضل نجفی خشنو:

استان : تهران


توضیحات شما مبهم و ناقص میباشد .در صورت نیاز به همکاری میتوانید با بنده یا همواران محترم تماس بگیرید


14:55:36   1396/9/17

موافق (0) مخالف (0)

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


سلام" اگر رأی صادره در مورد اعسار غیابی باشد محکوم علیه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی ، حق واخواهی و پس از صدور رأی واخواهی ، ظرف 20روز از تاریخ ابلاغ قانونی ، حق تجدید نظر خواهی خواهد داشت .


23:38:18   1396/9/17

موافق (0) مخالف (0)


اعسار مهریه رأی غیابی