مشاوره حقوقی رایگان - مهر و موم اموال غیرمنقول

با عرض سلام سرقفلی که متعلق است به مستاجر و موجر فوت شده است در این صورت با توجه به این که مالکیت متعلق است به متوفی ورثه می توانند درخواست مهر و موم یکباب مغازه سرقفلی آن واگذار شده است را بخواهند؟ آیا افزایش خواسته یا تعیین بهاء در دادخواست مهر و موم در اولین جلسه رسیدگی از سوی خواهان وجه قانونی دارد؟

پاسخ ها :

توحید جلایری نیا

جناب آقای توحید جلایری نیا:

استان : خراسان رضوی


با سلام در صورت مهر و موم که عموما صورت می پذیرد حق و حقوقات حضرت عالی به صورت کامل محفوظ و ممکن است خود به عنوان امین در مکان حضور داشته باشید همچنین ورثه یا احدی از آن ها می تواند با پرداخت مبلف سرقفلی نسبت به انفکاک حضرت عالی اقدام و مغزاه را حسب مورد مهر و موم نمایند/.
جواب سوال دوم بله خواهان می تواند تا پایان اولین جلسه افزایش دادخواست را اعلام نماید


14:00:49   1396/9/4

موافق (0) مخالف (0)

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


سلام. بله میتوانند این مورد را بخواهند و حق مستاجر محفوظ است. جواب سوال دوم شما نیز مثبت است.


12:50:39   1396/9/5

موافق (0) مخالف (0)


مهر و موم اموال مهر و موم اموال غیر منقول

سوالات مرتبط

سرقفلی مشمول مهر و موم است‌‌؟
با سلام متوفی چهار 4 باب مغازه را بصورت سرقفلی واگذار نموده است آیا وراث می تواند درخواست مهر و موم نسبت به واحدهای تجاری فوق را از دادگاه بخواهند؟ آیا سند هبه نامه عادی که واهب امضا و اثر انگشت نموده...
مهر و موم اموال غیرمنقول
با عرض سلام سرقفلی که متعلق است به مستاجر و موجر فوت شده است در این صورت با توجه به این که مالکیت متعلق است به متوفی ورثه می توانند درخواست مهر و موم یکباب مغازه سرقفلی آن واگذار شده است را بخواهند؟ آ...
مهر و موم اموال غیرمنقول
با عرض سلام سرقفلی که متعلق است به مستاجر و موجر فوت شده است در این صورت با توجه به این که مالکیت متعلق است به متوفی ورثه می توانند درخواست مهر و موم یکباب مغازه سرقفلی آن واگذار شده است را بخواهند؟ آ...
مهر و موم اموال غیر منقول
سلام و عرض ادب. آیا امکان مهر و موم مال غیر منقول ( خانه ای که یک دنگ آن متعلق به متوفی بوده است) وجود دارد یا خیر؟ چون نظریه مشوتی اداره حقوقی و نشست قضایی شهرکرد بیان داشته که مهر و موم منحصرا در ...