مشاوره حقوقی رایگان - تقسیم

با سلام
سال 57 پدر من با عمویم زمین های کشاورزی را به صورت زبانی بین هم تقسیم کرده اند سال 84 پدر اینجانب فوت مینماید حال ما از زمینهایی که به پدرم رسیده راضی نیستیم و دادخواست به دادگاه داده ایم الان متوجه شده ایم عموی ما تقسیم نامه عادی تنظیم نموده و پدر ما امضا نکرده و ما چهار برادر و خواهر هستیم و تنها سه برادر ما تقسیم نامه را امضا کرده اند و بقیه ما امضا نکرده ایم حال عموی ما فهمیده است که تقسیم نامه عادی به امضای کل ورثه نرسیده باشد قانونی نیست از اهالی روستا دو استشهادیه جمع کرده مبنی بر اینکه سی سال این زمینها نصفش دست او بوده و نصفش دست پدر ما؟حال من دو سوال دارم 1_آیا درست است که تقسیم نامه عادی که به امضای کل ورثه نرسیده باشد برای دادگاه قابل قبول نیست؟ 2_آیا عموی ما میتواند با این استشهادیه که زمینها سی سال است نصفش در تصرف پدر ما و نصفش در تصرف او به این تقسیم نامه اعتبار دهد و ثابت کند تقسیم سالها قبل صورت گرفته است؟

پاسخ ها :

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


سلام. تقسیم نامه ا ی که به امضا همه وراث نرسیده باشد نزد دادگاه معتبر نمی باشد و حتی اگر به امضا همه وراث رسیده باشد باید در دادگاه صالح تنفیذ گردد. اثبات تقسیم با شهادت شهود امکانپذیر است و در نهایت باید دید که قاضی شهادت شهود را می پذیرد یا خیر.


14:36:52   1396/9/1

موافق (0) مخالف (0)

مرتضي  خان محمدي

جناب آقای مرتضي خان محمدي :

استان : تهران


سلام تا زمانیکه تقسیم نامه مورد توافق همه شرکاءنباشد قابل ترتیب اثر نیست اگر تقسیم نامه توسط پدر شما امضاء شده بود نیازی به امضاء ورثه نبود پس همین که عموی شما دنبال امضاء ورثه است دلیل امضاء نکردن پدر شما در زمان زنده بودن میباشد


20:47:42   1396/9/1

موافق (0) مخالف (0)


تقسیم نامه عادی ارث

سوالات مرتبط

تقسیم نامه عادی/ سند شش دانگ
با درود و احترام بنده با دو برادر و یک خواهرم زمینی را شریک بوده ایم‌ و سال 1360 تقسیم نامه مینویسیم و زمین را بین خودمان تقسیم میکنیم (تقسیم نامه مان عادی است و محضری نشده است) دو برادرم تمام ما...
فروش مال تقسیم شده با تقسیم نامه عادی
با درود و احترام ، همانطور که در موضوع مورد نظر ذکر نموده ام ؛ آیا می شود زمینی که به صورت ارث به وارثین رسیده است و گواهی انحصار وراثت دارند و تقسیم نامه عادی و خود نوشته به همراه امضا و اثر انگشت ت...
فروش مال تقسیم شده با تقسیم نامه عادی
پدرم در زمان حیات خود اموالش را تقسیم و تحویل فرزندان نموده است و همه فرزندان و مادرم و پدرم تقسیم نامه عادی را تایید و امضاء و اثرانگشت زده اند و شورای محل و شورای بخش برگه را تاییدکرده اند. و شهود...
ابطال تقسیم نامه عادی
سلام زمینی در سال 48 تقسیم شده الان سند ارائه شده که سهم یکی از شرکا بیشتر لحاظ شده آیا می شود تقاضای ابطال کرد؟ باید شکایت کیفری کنیم یا حقوقی...
ابطال تقسیم نامه عادی بعلت سئو استفاده از اعتماد و سند مخدوش
در تایخ 79/8/29 هنگام تقسیم زمینهای مزروعی پدر برادرم که زمینها با قرارداد شفاهی در مزارعه ایشان بود با سوء استفاده از کپی وکالتنامه جهت وام بانگی از پدر داشت چون وکالت نامه مخدوش بود گفت دراین وکالت...