مشاوره حقوقی رایگان - شرکتهای هرمی

باسلام
اگر اثبات بشه شخصی دو سال عضو شرکتهای نتورک غیرقانونی بوده. زیر مجموعه جذب کرده و دفتر دار یا به اصطلاح افیسر باشدچه مقدار مجازات شاملش خواهد بود با وجود اینکه نمیدونسته غیر قانونیه؟

پاسخ ها :

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


در نظریه شماره ٧/93/2291 همچنین آمده است: ﺍﺯ ﻁﺮﻓﯽ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﺮﻣﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻭ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺍﻋﻀﺎء ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻮﻥ ﺟﺬﺏ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪﺍﺯ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﺯ ﻣﺎﺩﻩ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺧﻼﻟﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ، ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪﻣﻮﺭﺩ «ﺍﯾﻦ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺩﺭ ﺷـﺮﮐﺖ» ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺩﯾﻖ ﺟﺮﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺧﻴﺮﺍﻟﺬﮐﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮﺍﯾﻢﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻣﺤﺴﻮﺏﻭ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻨﺪ ﺝ ﻣﺎﺩﻩ 47 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﺭﺍﻻﺷﺎﺭﻩ ﺍﺳﺖ.ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﺮﻡ، ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﻦ ﺍﯾﻦﺑﺰﻩ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻋﺠﺰ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺰﺍی ﻧﻘﺪی ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﺟﺮﺍی ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺤﻤﻞﯾﮏ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺣﮑﻢ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ 46 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕﺍﺳﻼﻣﯽ 1392 ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ


15:06:06   1396/9/1

موافق (0) مخالف (0)


شرکت هرمی مجازات عضویت در شرکت هرمی

سوالات مرتبط

شرکت هرمی
با سلام بنده حدود یکسال پیش با اصرار فراوان توسط داماد خانواده همسر که همه خانواده را از جمله پدر ومادرو خواهران شوهرم را وارد شرکت ... کرده بود جذب شدم. البته ایشان در ابتدا گفتند این شرکت سرمایه گذا...
شکایت از شرکت نتورک مارکتینگ کیونت
با سلام و احترام دوهفته پیش یکی از دوستان داداشم بهش زنگ میزنه میگه بیا سریک کارشرکتی با حقوق 8میلیون و باخرج ، خلاصه داداش من میرود تهران پیششون و بعد ما سه یا چهار روز زنگ میزنیم یا که جواب نمیده یا...
یونیک فاینانس
اینجانب یک سال پیش به اسرار یکی از دوستان ک گفتن برام سهام خرید میکنن 15میلیون تومان برایش واریز کردم و از ایشان بابتش سفته هم گرفتم ..حال فهمیدم ک در شرکت هرمی یونیک هستن ک کلاهبرداری می باشد و به ب...
یونیک فاینانس
یک سال ونیم پیش با18هزار دلار من و آوردن یونیک فاینانس البته با شگردهایی که دوستان گفتن اینکه حقوق ثابت و قانونی بودن. برا نصف پولم مدرک دارم که از بانک انتقال دادم و پیام های که از طریق واتساپ برام ا...
شرکت هرمی
عضو شرکت هرمی شدم بدون کار کنم بیرون رفتم ده نفر هستیم میخوام بدونم چجور میتونم پیگیری پولمون کنیم ؟...