مشاوره حقوقی رایگان - طلاق غیابی

اگر مردی به همسرش وکالت غیابی داده ولی همسرش اقدامی نکرده باشد آیا مردمی تواند ازدواج مجدد کند؟

پاسخ ها :

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


در صورتیکه همسر از وکالت استفاده نموده و طلاق گرفته باشند بله زوج می تواند مجددا ازدواج نماید اما در غیر اینصورت بهتر است زوج دادخواست الزام به تمکیم بدهد و چنانچه زوجه حاضر به تمکین نشد دادخواست ازدواج مجدد بدهد


14:10:51   1396/6/18

موافق (0) مخالف (0)

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


سلام" نظر به اینکه همکار محترم به درستی پاسخ سؤال جنابعالی را داده اند لذا از ارائه پاسخ تکراری پرهیز می گردد .


22:56:15   1396/6/18

موافق (0) مخالف (0)

بهاره   رستم زاده

سرکار خانم بهاره رستم زاده:

استان : خوزستان


در صورتی که زوجه از وکالت استفاده نموده و رای صادر و اجرا شده. بله در غیر اینصورت ابتدا درخواست الزام به تمکین زوجه را بخواهد سپس در صورت عدم تمکین زوجه می‌تواند درخواست ازدواج مجدد بدهد


20:35:47   1399/6/15

موافق (0) مخالف (0)


طلاق غیابی ازدواج مجدد