مشاوره حقوقی رایگان - غصب زمین

سلام،زمینی دارم که از مادرم به ارث رسیده و در زمان عدم حضور اینجانب در منطقه کسی آن را غصب کرده و بنده جهت اثبات مالکیت به دادگاه شهر پارسیان هرمزگان شکایت کرده ام چون دلایل اثبات مالکیت بنده استشهاد محلی و گواهی شهود بوده قاضی وقت قرار استماع گواهی شهود را صادر کرد که در یک اقدام مهندسی شده احضاریه احضار شهود به دست بنده نرسیده و آن را بدون نام پدر به برادر زاده شخصی همنام بنده به آدرس دیگری تحویل داده اند ومن از زمان دادرسی خبر نداشته ام.در روز دادرسی خوانده شهود خود را احضار می کند و دو نفر از شهود ایشان به بخشی از زمین بنده اقرار می کنند و قاضی رای به بی حقی من صادر می کند. در وقت قانونی به رای صادره اعتراض کردم و دادگاه تجدید نظر بندر عباس اعلام به حضور کارشناس می نماید که با دعوت از کارشناس و حضور در محل مورد نزاع، خوانده در حضور کارشناس به وجوددو هزار متر مربع از زمین اینجانب اعتراف می کند و کارشناس با بررسی زمین در خواستی اینجانب و سندهمسایگان،حدود اربعه آن را مطابق سند همسایگان ومجاورین در محل می داند. با اینکه همه نظرات کارشناسی به نفع اینجانب بوده قاضی جدید دادگاه پارسیان به استناد نظر کارشناسی با تغییر جای خواهان و خوانده و وارد کردن تهمتی که اینجانب چندین فقره شکایت کیفری و حقوقی علیه متصرفین مختلف داشته ام ودر هیچکدام از آنها رای به نفعم صادر نشده (در حالیکه بنده در هیچ دادگاهی علیه هیچ شخصی شکایتی نداشته ام)به نفع خوانده رای صادر می کند که در اعتراض مجدد،دادگاه تجدید نظر بندر عباس رای صادره را تایید نموده و مالکیت را از آن خوانده می داند که در این رای هم نه به نظر کارشناسی توجهی شده نه به گواهی شهود اینجانب نه به اعتراف خوانده و دو نفر از شاهدین ایشان و نه به گفته وکیل خوانده که در لایحه تقدیمی نوشته که:از اینکه خواهان در این محل زمین دارد بحثی نیست و اختلاف ما فقط سر متراژ آن می باشد که برای آن هم تقاضای جلسه صلح وسازش داده اند هیچ توجهی نشده است.که نهایتا در اعتراض مجدد و درخواست اعمال ماده477 دوباره پرونده جهت تهیه گزارش به دادگاه پارسیان و قاضی صادر کننده رای بدوی ارجاع داده می شود که ایشان رای صادره را خلاف بین شرع نمی داند با اینکه خودشان در حضور اینجانب اعلام کردند که جای خواهان و خوانده اشتباه شده است.با توجه به طی این مراحل راه دیگری دارم؟

پاسخ ها :

محمد خادمي حمید

جناب آقای محمد خادمي حمید:

استان : تهران


سلام به وکیل محلی مراجعه کنید


18:03:02   1396/6/11

موافق (0) مخالف (0)

توحید جلایری نیا

جناب آقای توحید جلایری نیا:

استان : خراسان رضوی


با سلام پرونده باید مطالعه گردد
لطفا با قید نام به شماره ذیل پیامک تا با شما تماس حاصل نمایم
09159249885


19:21:00   1396/6/11

موافق (0) مخالف (0)


غصب غصب زمین

سوالات مرتبط

غصب زمین
سلام،زمینی دارم که از مادرم به ارث رسیده و در زمان عدم حضور اینجانب در منطقه کسی آن را غصب کرده و بنده جهت اثبات مالکیت به دادگاه شهر پارسیان هرمزگان شکایت کرده ام چون دلایل اثبات مالکیت بنده استشهاد ...
غصب
با سلام از منزل بنده سرقت شده و سارق و مالخر هر دو اعتراف کرده اند و مالخر اموال تمام مسروقه را که از ساق خریده بود بفروش رسانده است . آیا بنده می توانم از مالخر به عنوان غاصب شکایت نموده و درخواست رد...
غصب زمین
سلام وقت بخیر زمین زراعی هست که سند نداره فقط دستنویس هست حدودا 80 سال پیش که جهت جغرافیایی مشخص شده است مثلا از شمال به چشمه از جنوب به کانال از شرق به زمین کامرانی و از مغرب عزیزی ولی متراژ مشخص نی...
غصب زمین های اباد شده توسط ابا و اجدادی
کدخدای روستا در زمان پهلوی با نفوذ و کلک سندی اورد و زمین هایی که توسط ابا و اجدادی ما کاشت می شد را غصب کرد و مردم را به زندان انداخت حالا که کدخدا مرده پسرش بعد 30 سال فهمیده که سند به این زمین نمی ...
غصب زمین های اباد شده توسط ابا و اجدادی
کدخدای روستا در زمان پهلوی با نفوذ و کلک سندی اورد و زمین هایی که توسط ابا و اجدادی ما کاشت می شد را غصب کرد و مردم را به زندان انداخت حالا که کد خدا مرده پسرش بعد 30 سال فهمیده که سند به این زمین نمی...

وکلای متخصص