Search by tag: %d9%85%d8%ad%d8%ac%d9%88%d8%b1

قیمومت افراد محجور

در ابتدای مقاله با توجه به مواد قانونی مربوطه قیم را شخصی می داند که توسط دادگاه به منظور نمایندگی قانونی و حفظ و نظارت بر اموال صغار، مجانین و اشخاص غیر رشید منصوب می شود. همچنین از موارد تعیین قیم اتفاقی یا موقت و این که به طور کلی برای چه افرادی قیم تعیین می شود، می گوید. در ادامه وظایف و اختیارات قیم را بیان می کند. دادگاه های صالح در دعاوی قیمومت را نام می برد. ویژگی های قیم را با توجه به مواد قانونی مربوطه بیان می کند. همچنین از اقدامات قیم در مورد محجور که باید با اجازه دادستان باشد می گوید. در انتها نیز تفاوت

رای وحدت رویه 753 – 1395/6/2

عزل و تعيين قيّم جدید و تعيين قيّم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعيين قيم کرده است.

قیم از انجام چه معاملاتی برای محجور منع شده است؟

قانون می‌گوید تنها کسانی حق معامله اموال خود را دارند که یا مالک باشند یا دارای نمایندگی قراردادی و قانونی از سوی مالک باشند؛ یکی از این نمایندگان قانونی هم قیم یا سرپرست فرد محجور است که با حکم دادگاه مسئولیت امور فرد محجور را بر عهده داشته است. اما حدود اختیار قیم در انجام […]

ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت و امانت توسط ولی قهری

آن چه در این مقاله خواهید خواند: در ابتدای مقاله پدر و جد پدری را ولی قهری کودک معرفی می کند. از اهمیت نهاد خانواده و ناعادلانه بودن مقررات ولایت قهری می گوید. در ادامه از اولویت یا عدم اولویت اولیای قهری بر یکدیگر می گوید. همچنین مواد قانونی مرتبط با ولی قهری را بیان […]

اثر طلاق در حال مرض مرد

آن چه در این مقاله خواهید خواند: در این مقاله در ابتدا اثر طلاق در حال مرض مرد را بر ارث بردن زوجه از او در قالب ماده قانونی بیان می کند. در ادامه نویسنده شرایط این ارث بردن، دلیل ارث بردن زوجه، نوع بیماری، قابل پیش بینی بودن یا نبودن بیماری، زمان بیماری، شفا […]

اداره امور محجور با کیست؟

ابعاد مختلف ولایت قهری از دیدگاه قانونگذار «ولایت» در لغت به معنای حكومت كردن، تسلط پیدا كردن، یاری دادن و تصرف كردن آمده است. «قهری» نیز در لغت به معنای جبری و اضطراری است. در اصطلاح حقوق مدنی، ولایت قدرت و اختیاری است كه برابر قانون به یك شخص صلاحیت‌دار برای اداره امور محجور واگذار […]

حبس العین و تسبیل المنفعه (نگاهی به وقف در فقه و قانون مدنی)

 قانونگذار در ماده 55 قانون مدنى، وقف را اینگونه تعریف می‌کند: «وقف عبارت است از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود.» در متون فقهی در تعریف وقف آمده است: حبس‌العین و تسبیل المنفعه منظور از حبس کردن عين مال، نگاه داشتن آن از نقل و انتقال و نیز از تصرفاتی است كه […]

حق گرفتنی است بشرطها و شروطها … (بررسی مفهوم اهلیت و انواع آن)

اهلیت در لغت به معنای داشتن لیاقت و صلاحیت برای امری، شایستگی و سزاواری است. اهلیت در اصطلاح حقوقی نیز عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق. توانایی دارا شدن حق، اهلیت تمتع و اهلیت اجرای حق، اهلیت اسیتفا نامیده می‌شود. دعوا به مفهوم اعم، به معنای حق مراجعه به […]

چگونه در معاملات ملکی فریب نخوریم؟

تنظیم سند در روابط اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی افراد یکی از زمینه‌های بروز اختلاف و تشکیل پرونده در محاکم است. با وجود قوانین مناسب در این حوزه، بسیاری از افراد جامعه به دلیل اعتماد به فرد مقابل، از تنظیم سند رسمی چشم پوشی کرده و با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند. از نظر قانون، اسنادی که […]

امور حسبی چیست؟

امور حسبی مربوط به احوال شخصیه  است و در آن به اموری نظیر قیمومت، ترکه میت، غائب مفقودالاثر، محجورین و موارد مرتبط با آن پرداخته می‌شود که دادگاه‌ها مکلفند بدون اینکه در مورد آن امور، اختلاف و مرافعه‌ای بین اشخاص به‌وجود آمده باشد، وارد رسیدگی شوند. چهار مرجع حق دخالت در امور حسبی را دارند […]

آیا ورشکسته محجور است؟

بررسی محجوریت ورشکسته از موضوعات مهم و مشترک حقوق مدنی و حقوق تجارت است که فصلهای زیادی را در کتابهای حقوقی به خود اختصاص داده است. باز ابهاماتی در مورد آن وجود دارد که با الهام از قوانین موجود در این زمینه ها باید موضوع روشن شود. غالب اساتید حقوق بر این باورند که ورشکسته […]

شرایط و الزامات قانونی تعیین قیم

قیم به کسی گفته می‌شود که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص (پدر، جد پدری و وصی) وجود نداشته باشد، منصوب می‌شود. این فرد نسبت به وصی، اختیارات کمتری دارد. قیم نماینده قانونی محجور است که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری […]

قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح – مصوب 1376

‌ماده واحده – در کلیه مواردی که سازمان بهزیستی کشور متکفل امور فرد محجوری می‌گردد که محتاج نصب قیم باشد مکلف است جهت نصب‌ قیم موضوع را به مراجع قضایی مربوطه اعلام نماید. ‌تا زمانی که دادگاه فرد معینی را به عنوان قیم نصب نکرده در موارد ضروری رئیس دادگستری محل می‌تواند رئیس سازمان بهزیستی کشور و مدیران […]

صدور حکم رشد

تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی: ماده ۱۲۱۰– هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. تبصره ۱- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر