انواع اتهام، جرم، شکوائیه و قوانین مرتبط (کیفری)

بررسی مصادیق جرایم رایانه ای (با نگاهی به مصادیق جرایم سایبری)

محيط سايبر يا فضاي مجازي در حال حاضر با توجه به خدماتي كه به بشر ارائه مي دهد مي تواند مامني باشد براي بزهكاراني كه سعي در ارتكاب جرايم سايبري را دارند. برخي از مصاديق جرايم سايبري جدید بوده اما بسیاری از آنها با تولد اولين كامپيوترها به وجود آمده اند.
در جرايم سنتي جرم عموماً بر روي اشخاص، اموال و امنيت واقع مي گردید ولي در جرايم سايبري نوع آلت جرم به نوعي ماشين (كامپيوتر) مي باشد

حمل و خرید و فروش مشروبات الکلی

ماده 3- ماده (702) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده 702- هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش‌ ماه تا یک ‌سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده

قذف

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: ماده ۲۴۵– قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد. ماده ۲۴۶– قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد. تبصره- قذف […]

قوادی

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: ماده 242– قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است. تبصره ۱- حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیر این صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده (۲۴۴) این قانون است. تبصره ۲- در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم […]

تقبیل و مضاجعه

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375: ماده 637– هر گاه زن و مردی که بین آن‌ ها علقهٔ زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط […]

مساحقه

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: ماده 238– مساحقه عبارت است از این که انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد. ماده 239– حد مساحقه، صد ضربه شلاق است. ماده 240– در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست. ماده […]

تفخیذ

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: ماده 235– تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است. تبصره- دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است. ماده 236– در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و […]

لواط

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: ماده 233– لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است. ماده 234– حد لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا […]

زنا

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: ماده 221– زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد. تبصره۱- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود. تبصره۲- هرگاه طرفین یا یکی از آن […]

اختلاس

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367: ‌ماده 5- هر يك از كارمندان ادارات و سازمان ها و يا شوراها و يا شهرداری ها و مؤسسات و شركت های دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهای انقلابي‌ و ديوان محاسبات و مؤسساتی كه به كمک مستمر دولت اداره مي شوند […]

نبش قبر

ماده 634- هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می‌شود و هر گاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات

نزاع دسته جمعی

ماده 615- هر گاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:
۱- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود

رشاء و ارتشاء

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367: ماده 3– هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا […]

افشای اسرار حرفه ای

ماده 648- اطبا و جراحان و ماماها و دارو فروشان و کلیه ی کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه ی خود محرم اسرار می شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک

سوء قصد به جان مقامات

ماده 515- هر کس به جان رهبر و هر یک از روسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنان چه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد

سب نبی

ماده ۲۶۲- هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام

12345