Search by tag: %d9%82%db%8c%d9%85

قیمومت افراد محجور

در ابتدای مقاله با توجه به مواد قانونی مربوطه قیم را شخصی می داند که توسط دادگاه به منظور نمایندگی قانونی و حفظ و نظارت بر اموال صغار، مجانین و اشخاص غیر رشید منصوب می شود. همچنین از موارد تعیین قیم اتفاقی یا موقت و این که به طور کلی برای چه افرادی قیم تعیین می شود، می گوید. در ادامه وظایف و اختیارات قیم را بیان می کند. دادگاه های صالح در دعاوی قیمومت را نام می برد. ویژگی های قیم را با توجه به مواد قانونی مربوطه بیان می کند. همچنین از اقدامات قیم در مورد محجور که باید با اجازه دادستان باشد می گوید. در انتها نیز تفاوت

رای وحدت رویه 753 – 1395/6/2

عزل و تعيين قيّم جدید و تعيين قيّم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعيين قيم کرده است.

قیم از انجام چه معاملاتی برای محجور منع شده است؟

قانون می‌گوید تنها کسانی حق معامله اموال خود را دارند که یا مالک باشند یا دارای نمایندگی قراردادی و قانونی از سوی مالک باشند؛ یکی از این نمایندگان قانونی هم قیم یا سرپرست فرد محجور است که با حکم دادگاه مسئولیت امور فرد محجور را بر عهده داشته است. اما حدود اختیار قیم در انجام […]

ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت و امانت توسط ولی قهری

آن چه در این مقاله خواهید خواند: در ابتدای مقاله پدر و جد پدری را ولی قهری کودک معرفی می کند. از اهمیت نهاد خانواده و ناعادلانه بودن مقررات ولایت قهری می گوید. در ادامه از اولویت یا عدم اولویت اولیای قهری بر یکدیگر می گوید. همچنین مواد قانونی مرتبط با ولی قهری را بیان […]

تصمیمات دادگاه ها در امور حسبی

تصمیمات جمع تصمیم بوده و در لغت به معنای اراده کردن است. دادگاه نیز در لغت به معنای محل دادرسی و مکانی در دادگستری است که به دادخواست ارباب رجوع رسیدگی و حکم صادر می‌کند. همچنین عبارت «حسبی» در لغت به معنای منسوب به حسب و مربوط به شرف خانوادگی است. بنا بر مفاد ماده […]

اداره امور محجور با کیست؟

ابعاد مختلف ولایت قهری از دیدگاه قانونگذار «ولایت» در لغت به معنای حكومت كردن، تسلط پیدا كردن، یاری دادن و تصرف كردن آمده است. «قهری» نیز در لغت به معنای جبری و اضطراری است. در اصطلاح حقوق مدنی، ولایت قدرت و اختیاری است كه برابر قانون به یك شخص صلاحیت‌دار برای اداره امور محجور واگذار […]

حق گرفتنی است بشرطها و شروطها … (بررسی مفهوم اهلیت و انواع آن)

اهلیت در لغت به معنای داشتن لیاقت و صلاحیت برای امری، شایستگی و سزاواری است. اهلیت در اصطلاح حقوقی نیز عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق. توانایی دارا شدن حق، اهلیت تمتع و اهلیت اجرای حق، اهلیت اسیتفا نامیده می‌شود. دعوا به مفهوم اعم، به معنای حق مراجعه به […]

قوانین و مصوبات 11 بهمن 1394

قانون شوراهای حل اختلاف – مصوب 1394

ماده۱ـ به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‏ شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می ‏گردد. تبصره ـ تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان […]

دادگاه در دعاوی فنی و تخصصی چگونه تصمیم گیری می کند؟

بررسی موارد ارجاع امر به کارشناس روزانه در دادگاه ها دعاوی متعدد با موضوعات متنوع از سوی شهروندان مطرح می شود که تعداد زيادی از آنها مربوط به مسايلی است که مردم در زندگي روزمره خود با آن سر و کار دارند اما در اين ميان، برخی از اين دعواها دارای جنبه فنی و تخصصی […]

وکالت تسخیری چه نوع وکالتی است؟

طرح و اقامه دعوی یا دفاع از آن در دادگستری علاوه بر داشتن دانش حقوقی مستلزم دارا بودن مهارتی است که در بستر زمان و با ممارست بدست می‌آید و عدم آشنایی به این علم وفن موجب خواهد شد یا اصل حق قابل مطالبه و استیفا نباشد و یا دست کم احقاق آن با معطلی […]

امور حسبی چیست؟

امور حسبی مربوط به احوال شخصیه  است و در آن به اموری نظیر قیمومت، ترکه میت، غائب مفقودالاثر، محجورین و موارد مرتبط با آن پرداخته می‌شود که دادگاه‌ها مکلفند بدون اینکه در مورد آن امور، اختلاف و مرافعه‌ای بین اشخاص به‌وجود آمده باشد، وارد رسیدگی شوند. چهار مرجع حق دخالت در امور حسبی را دارند […]

شرایط و الزامات قانونی تعیین قیم

قیم به کسی گفته می‌شود که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص (پدر، جد پدری و وصی) وجود نداشته باشد، منصوب می‌شود. این فرد نسبت به وصی، اختیارات کمتری دارد. قیم نماینده قانونی محجور است که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری […]

رای وحدت رویه 2467 – 1335/11/28

خلاصه رای: چون به موجب ماده 99 قانون امور حسبی قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود می تواند پژوهش بخواهد لذا تجدید رسیدگی در مرحله بدوی به عنوان غیابی بودن تصمیم مزبور مورد ندارد. حکم شماره 2467- 1335/11/28 اختلافی بین دادگاه شهرستان و دادگاه استان مرکز راجع به اعتراض به تصمیم دادگاه شهرستان […]

رای وحدت رویه 22 – 1360/4/6

روزنامه رسمی شماره 10735 – 1360/10/12 شماره 23944   1360/9/11 ردیف 60/8 هیئت عمومی هیئت عمومی دیوان عالی كشور در خصوص تشخیص دادگاه صلاحیت دار راجع به تعیین سرپرست برای كودكان بی سرپرست موضوع قانون حمایت از كودكان بدون سرپرست مصوب اسفند ماه 1353 بین شعب ششم و نهم دیوان عالی كشور اختلاف نظر حاصل […]

قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح – مصوب 1376

‌ماده واحده – در کلیه مواردی که سازمان بهزیستی کشور متکفل امور فرد محجوری می‌گردد که محتاج نصب قیم باشد مکلف است جهت نصب‌ قیم موضوع را به مراجع قضایی مربوطه اعلام نماید. ‌تا زمانی که دادگاه فرد معینی را به عنوان قیم نصب نکرده در موارد ضروری رئیس دادگستری محل می‌تواند رئیس سازمان بهزیستی کشور و مدیران […]

قانون امور حسبی – مصوب 1319

قانون امور حسبی مصوب 1319 با اصلاحیه ها و الحاقیه های بعدی: باب اول – در کلیات  ماده ۱- امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن‌ها […]

12