Search by tag: %d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%da%a9

رای وحدت رویه 551 – 1369/12/21

خلاصه رای: ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب تیرماه 1365 و تبصره های آن که برای مدت موقت و با شرایط معین اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیئت های مقرر در این قانون داده است، صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی کند و لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاه های […]

رای وحدت رویه 623 – 1377/1/18

خلاصه رای: مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیأت حل اختلاف موضوع ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال 1365 و الحاق موادی به آن مصوب 1370 (ماده 148 اصلاحی) دادگاه عمومی است. نقل از شماره 15532-1377.4.8 روزنامه رسمي […]

قانون ثبت اسناد و املاک – مصوب 1310

قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحیه های بعدی به همراه آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387 با اصلاحیه های بعدی: باب اول – تشکیلات اداری ثبت  ماده ۱- در هر حوزهٔ ابتدایی به اقتضای اهمیت محل، یک اداره یا دایرهٔ […]

ابطال سند مالکیت معارض

بند3 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی: ماده ۲۵- حدود صلاحیت و وظایف هیأت نظارت بدین قرار است: ۱- هر‌گاه در اجرای مقررات ماده ۱۱ از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت، اختلافی بین اشخاص و ادارهٔ ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف […]